Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-19 18:23:53 przez system

Wodny patrol

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie oraz strażnicy miejscy zainaugurowali kolejny sezon wspólnych służb pełnionych na krakowskim odcinku Wisły oraz w rejonie Bulwarów Wiślanych. Akcja potrwa do końca września.

Zadaniem służb będzie przede wszystkim ujawnianie wykroczeń polegających m.in. na spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócaniu spokoju i porządku publicznego, wybrykach chuligańskich. Strażnicy i policjanci będą też dbać o przestrzeganie zakazu kąpieli, zwalczać kłusownictwo wodne oraz kontrolować osoby prowadzące pojazdy wodne pod kątem trzeźwości i posiadania wymaganych uprawnień.

Patrole wykorzystują sprzęt będący na wyposażeniu Komisariatu Wodnego Policji: łodzie motorowe oraz radiowóz terenowy. Wspólne patrole pełnią służbę na podstawie Porozumienia o współpracy na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa w rejonach kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zawartego 17 lutego 2009 roku.