Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-07-24 09:59:17 przez system

Wojsko wesprze policję podczas ŚDM

22 lipca w Centrum Operacji Lądowych WP w Krakowie odbyła się narada dotycząca włączenia sił wojskowych do wsparcia podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To współdziałanie wynika z wprowadzenia w życie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lipca.

W naradzie brali udział między innymi I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak, generał dywizji dr Cezary Podlasiński, naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie mł. insp. Robert Spólak oraz inni przedstawiciele policji i wojska.

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów, turystów oraz wszystkich pozostałych osób czuwać będzie kilkanaście tysięcy policjantów i wojskowych. Funkcjonariusze z ruchu drogowego oraz prewencji zadbają o bezpieczeństwo na terenach obchodów oraz na szlakach komunikacyjnych. Jako że bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet, dzięki decyzji Prezydenta, patrole pełniące służbę w miejscach uroczystości, a także całego miasta, zostaną wzmocnione żołnierzami z Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego. Do działań zostaną włączeni również policjanci kryminalni, którzy odpowiedzialni będą za zapewnienie porządku publicznego dzięki tzw. czynnościom operacyjnym.

Policjanci, dyżurujący w specjalnie utworzonym Policyjnym Centrum Dowodzenia, koordynować będą całość działań realizowanych w obrębie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Eksperci pracujący w sztabie będą na bieżąco analizować wszelkie informacje spływające od policjantów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych służb biorących udział w zabezpieczeniu. To właśnie na podstawie analizy tych informacji możliwe będzie jak najefektywniejsze rozlokowanie sił policyjnych w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.