Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-12-27 14:22:55 przez system

Wraca podatek od psa

<html />

Od 1 stycznia 2013 roku właściciele psów znowu zapłacą za nie podatek - 36 zł rocznie. Wpływy trafią na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krakowie prowadzącego w imieniu Gminy Schronisko dla Bezdomnych Zwierzą

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty od posiadania psów obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Jej wysokość wynosi 36 złotych rocznie, czyli 3 zł na miesiąc. Należność płatna będzie jednorazowo w terminie do 31 maja. W przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego, opłata wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał będzie obowiązek jej ponoszenia, z terminem płatności do 14 dni od zakupu psa.

Obowiązek podania dokładnych danych dotyczących psa (w tym m.in. daty urodzenia, nabycia) spoczywa na jego właścicielu. Dane te rejestrowane są przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W momencie rejestracji właściciel psa otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie rejestracji, potwierdzenie wpłaty oraz breloczek dla psa z numerem identyfikacyjnym.

Od opłaty za posiadanie jednego psa nadal zwolnione są m.in. osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe oraz osoby, które adoptowały czworonoga ze schroniska. Pełny wykaz zwolnień z opłaty zamieszczony jest na stronach internetowych KTOZ-u.

Rejestracji psa oraz odbioru bloczka z numerem identyfikacyjnym psa można dokonywać od 2.01.2013 roku w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami przy ul. Floriańskiej 53. Opłatę można dokonać w kasie KTOZ-u czynnej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00-15.00, wtorek: 11.00-17.00 lub bezpośrednio na rachunek bankowy KTOZ: 80 1500 1487 1214 8000 9036 0000.

Kontrolę czy psy są zarejestrowane i jest uiszczona opłata za ich posiadanie będą przeprowadzać pracownicy UMK i KTOZ. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, KTOZ informował będzie o takich przypadkach Wydział Podatków i Opłat UMK, gdzie w stosunku do zalegającego z opłatą właściciela psa prowadzone będzie postępowanie podatkowe mające na celu określenie wysokości opłaty, zaś w przypadku dalszej zwłoki z uiszczeniem należności, będzie mogło zostać uruchomione postępowanie egzekucyjne.

Pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, którzy doręczać będą decyzje podatkowe mieszkańcom Krakowa, wraz z nimi doręczą również ulotki informujące o obowiązku uiszczania opłaty za posiadanie psa, konieczności rejestracji psa i sposobie dokonywania opłaty.