Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-20 07:36:31 przez system

Wsparcie dla małopolskich bibliotek

Biblioteki w małych miejscowościach Małopolski mają szansę stać się nowoczesnymi centrami informacji, wiedzy, kultury i edukacji. W Polsce ruszyła pierwsza edycja Programu Rozwoju Bibliotek.

W środę 19 sierpnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie zostało podpisane porozumienie, na mocy którego w Małopolsce powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek.

Porozumienie podpisali Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Leszek Zegzda, wicemarszałek województwa małopolskiego, Krzysztof Markiel, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Jacek Wojnarowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek będzie wspierać rozwój małopolskich bibliotek. Do partnerstwa mogą dołączyć również takie instytucje, jak: uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe. Głównym zadaniem partnerstwa jest wsparcie informacyjne i promocyjne idei modernizacji bibliotek w małych miejscowościach.

Na realizację Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności otrzymała 28 mln dolarów. Środki te pochodzą z Fundacji Billa i Melindy Gates. Program realizowany będzie przez pięć lat (2009-2013). Do pierwszej edycji programu zakwalifikowało się 612 bibliotek gminnych i 1255 filii, w sumie 1867 placówek bibliotecznych z całej Polski. Z samej Małopolski natomiast wsparcie otrzymają 53 biblioteki gminne i 162 filie, w sumie 215 placówek bibliotecznych, m.in.
z Białego Dunajca, Brzeska, Chrzanowa, Tuchowa i Krynicy Zdroju. Biblioteki te otrzymają jeszcze w tym roku m.in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero), laptop oraz rzutnik multimedialny z ekranem. W ramach programu zorganizowane zostaną ponadto szkolenia z planowania pracy biblioteki, szkolenia specjalistyczne pozwalające bibliotekom na rozwijanie nowych form działalności oraz szkolenia informatyczne. Koordynatorem regionalnym programu w Małopolsce jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Do pierwszej edycji programu biblioteki mogły składać wnioski do 28 czerwca 2009 roku. W sumie z całej Polski wnioski złożyły 2884 placówki biblioteczne, w tym 359 placówek z Małopolski. Wnioski te pod względem formalnym i merytorycznym oceniała sześcioosobowa komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele środowisk bibliotecznych i pozarządowych. Pod uwagę brano przede wszystkim sukcesy w działaniu biblioteki np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpracę z innymi instytucjami oraz działalność pozainwestycyjną gminy związaną z kulturą, oświatą, polityką społeczną.

Program Rozwoju Bibliotek adresowany jest do bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Jego celem jest przekształcenie bibliotek w małych miejscowościach w nowoczesne centra informacyjno — komunikacyjne oraz w aktywne ośrodki życia lokalnego. Biblioteki mogą brać udział w programie jako biblioteka wiodąca (posiadająca co najmniej jedną filię) lub jako biblioteka partnerska (taka, która nie musi posiadać filii). Na realizację pięcioletniego programu w Polsce, Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała grant w wysokości 28 mln dolarów Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program w Polsce wdrażany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (utworzoną przez Polsko — Amerykańską Fundację Wolności).
Jesienią 2010 roku planowany jest nabór do kolejnej edycji Programu.