Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-02-08 07:36:51 przez system

Wszechnica Narodowa

Wszechnica Narodowa stanowi forum dla upowszechniania wiedzy w zakresie wszystkich nauk, w nawiązaniu do dorobku myśli klasycznej i polskiej myśli realistycznej - wolnej od cenzury politycznej poprawności oraz od zniekształceń i zafałszowań ideologicznych.

Celem Wszechnicy jest kształtowanie świadomości Narodowej i społecznej w oparciu o fundamenty naszej kultury wyrażanej w nauce, moralności, sztuce i religii.
Przywracanie naszego dziedzictwa Narodowego, zakorzenionego w cywilizacji łacińskiej poprzez prawdziwą i twórczą refleksję będącą wkładem do rozumnej i roztropnej działalności dla naszej Ojczyzny i umiejętnego łączenia teorii z praktyką w relacjach społecznych.

Tematyka spotkań Wszechnicy jest różnorodna:
filozofia (realistyczna),
religia (teologia),
etyka,
ekonomia,
teoria i praktyka gospodarcza,
prawo,
idee polityczne i społeczne,
problematyka środków przekazu,
retoryka,
wiedza o marketingu, reklamie i o środkach komunikacji społecznej,
wiedza o manipulacjach społecznych,
zagrożenia duchowe ,
pedagogika,
wiedza o wychowaniu,
klasyczny model edukacji,
historia z elementami wiedzy o cywilizacjach i tradycji
inne.

  • Wszechnica* proponuje comiesięczne otwarte spotkania edukacyjne, które odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz.16.00.

Miejsce wykładów: sala oratoryjna przy parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach przy ul. Konfederackiej 6.

Rozpoczęcie wykładów Wszechnicy w 2010 roku nastąpi 27 lutego o godz.16..00, wykład inauguracyjny pt. "Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności" wygłosi prof. Ryszard. H. Kozłowski (PK).

Kontakt i zapisy na adres: Stowarzyszenie Fides et Ratio, ul. Twardowskiego 89, 30-346 Kraków, e-mail: stpapiez@gmail.com. Wszelkie dodatkowe informacje: tel. 12/ 266-56-36 (codziennie po godz.21.00).