Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-28 02:46:52 przez system

Wybierają kuratora

Dziś (czwartek 28 stycznia) obraduje komisja konkursowa, której zadaniem będzie wyłonienie nowego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Na konkurs nadesłano 12 ofert. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 11 stycznia, komisja konkursowa oceniła je pod względem formalnym. 8 było prawidłowych, trzy nie spełniły wymogów formalnych, natomiast jedna, zdaniem komisji, wymagała dodatkowej opinii prawnej. Dziś komisja uznała, że oferta ta również nie spełnia wymogów formalnych.

Obecnie odbywają się rozmowy z kandydatami.
O objęcie stanowiska kuratora starają się:
Agata Król-Mirek
Tomasz Malicki
Leszek Morąg
Grzegorz Pacut
Aleksander Palczewski
Ewa Piaseczna-Donhoeffner
Grażyna Strączek
Andrzej Wirtel

W komisji zasiadają: Małgorzata Bywanis-Jodlińska (dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Beata Kondel (zastępca dyrektora Biura Wojewody), Artur Słowik (zastępca dyrektora Wydziału Prawnego i nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Anna Dakowicz-Nawrocka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Anna Chrościcka (MEN), Jacek Krawczyk (MEN), Teresa Starmach i Andrzej Sasuła (Sejmik Województwa Małopolskiego), Witold Sochacki (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych), Andrzej Ujejski (przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego), Agata Łyko (przedstawiciel NSZZ "Solidarność").

8 grudnia Artur Dzigański odwołany został z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego. Jego obowiązki powierzone zostały wicekurator Agacie Szucie.

Wynik dzisiejszych obrad komisji poznamy prawdopodobnie dopiero po południu lub wieczorem.