Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-01-08 20:30:30 przez system

Wyniki kontroli escape roomów w Małopolsce

W związku z tragedią, która miała miejsce w Koszalinie, służby rozpoczęły ogólnopolskie kontrole obiektów typu „escape room”. Wyniki kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce zostały dziś przedstawione na briefingu prasowym, w którym uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik i małopolski komendant wojewódzki PSP nadbgryg. Stanisław Nowak.

 • Ta tragedia, która wydarzyła się w piątek w Koszalinie, to ogromny ból, jaki czują teraz rodzice, ale i mieszkańcy Koszalina. To wielka strata, która dotknęła wszystkich, nas też. Wzbudziła w nas wiele emocji i współczucia dla rodzin i dla wszystkich bliskich. Solidaryzujemy się w bólu, żałobie z wszystkimi tymi, którzy tej straty doświadczyli, ale jednocześnie podejmujemy działania, które zostały przez ministra spraw wewnętrznych i administracji określone jako działania, które powinny być podjęte w trybie natychmiastowym – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Kontrola Straży Pożarnej
Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, w całym kraju trwają kontrole Straży Pożarnej w lokalach oferujących zabawę w escape roomach. Na terenie województwa małopolskiego, jak dotąd, strażacy zlokalizowali 43 tego typu obiekty, z czego kontroli poddano 42. Stwierdzono 240 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 19 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu. Dla 14 obiektów wydano decyzje o zakazie eksploatacji. W przypadku siedmiu – nałożono mandaty karne. Łączna liczba zidentyfikowanych lokali

43

 Liczba skontrolowanych lokali

42

 Łączna liczba nieskontrolowanych lokali z uwagi na brak ich udostępnienia do kontroli, pomimo podjęcia działań w tym zakresie przez PSP (w tym z uwagi na ich działalność sezonową)

1

 Łączna liczba nieskontrolowanych lokali z uwagi na ich działalność sezonową

1

 Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu ochrony

przeciwpożarowej

42

 Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o zakazie

eksploatacji

14

 Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ogółem)

240

 Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji

83

 Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych

7

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji:

 • brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,

 • przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,

 • występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego,

 • brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą,

 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,

 • składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości
  określonych w przepisach techniczno-budowlanych,

 • brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,

 • występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej,

 • występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji:

 • nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych
  i urządzeń przeciwpożarowych,

 • brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,

 • brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

 • brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Zintensyfikowane kontrole prowadzi też Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Komentarz redakcji: tragedia w Koszalinie zelektryzowała społeczeństwo. Powszechne jest oburzenie na właściciela escape roomu, który zaniedbał bezpieczeństwa bawiących się dzieci. Zapomina się przy tym, że każde tego rodzaju przedsięwzięcie, zwłaszcza przeznaczone dla nieletnich, związane jest z licznymi pozwoleniami agend samorządowych: Sanepidu, Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego etc. Za wszystko to inwestor musi zapłacić i to jest słuszne: on nie musi się na wszystkim znać ale stosowne służby – tak. Jeśli więc dostanie pozwolenie na działalność, ma prawo sądzić, że wszystko jest u niego ok. Podobnie jak ktoś budujący dom np. w Proszówkach, na który dostał pozwolenie, a potem się okazało, że Nadzór Budowlany przeszedł do porządku dziennego nad tym, że budowa będzie na terenie zalewowym...

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }a:link { color: rgb(5, 99, 193); } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }a:link { color: rgb(5, 99, 193); }