Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-30 17:15:10 przez system

Wyroki za gwałt w Łysej Górze

19-letnia Katarzyna N. i 19-letni Przemysław Ś. zostali sazani odpowiednio na 5 lat i 6 lat.więzienia za znęcanie się i gwałt na 15-letniej koleżance z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

Sąd Okręgowy w Tarnowie dodatkowo skazał oboje zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat. Oboje muszą też zapłacić po 5 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonej. Wyrok nie jest prawomocny.

Dodatkowo Katarzyna N. odpowiadała za na szarpanie, bicie, podtapianie w muszli klozetowej, grożenie pozbawieniem życia i poniżanie godności osobistej poszkodowanej, m.in. poprzez rozebranie w obecności innych osób i dotykanie.

Do wydarzeń w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze doszło 11 listopada 2010 r. 15-letnia dziewczyna została wówczas zgwałcona, dzień później doszło do bijatyki z udziałem wychowanków.

Po kontroli w Ośrodku kurator oświaty wystąpił do starostwa brzeskiego o jego zamknięcie, ponieważ uznał, że kadra ośrodka nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa przebywającej tam młodzieży.

Początkowo radni zamierzali zlikwidować ośrodek, jednak od marca 2011 r. ośrodek rozpoczął działalność pod nową dyrekcją, z nową kadrą i na podstawie nowego statutu.