Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-08-06 15:24:47 przez system

Wyruszyli…

To było w nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 r. Z krakowskich Oleandrów wyruszyła wówczas pierwsza formacja, która chciała wywalczyć wolną Polskę. Oddział uformowany przez Komendanta Piłsudskiego dotarł o godz. 9:45 do Michałowic, obalił słup na granicy dwóch zaborów i ruszył na Kielce. Dziś (6 sierpnia, środa) ich śladem wyruszyli uczestnicy 49 (34 po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W uroczystym apelu poprzedzającym Marsz udział wzięli m.in. prezydent Bronisław Komorowski oraz prezydentKrakowa Jacek Majchrowski.

- Pragnę serdecznie życzyć wszystkim, aby na tej drodze nieśli i przeżywali wspomnienia nie tylko marzeń naszych dziadów i pradziadów, ale również, aby wszyscy nieśli ze sobą marzenia o tym, aby Polska się umacniała, aby polska niepodległość, odzyskana w 1918 r., ponownie odzyskiwana 25 lat temu, była źródłem naszej dumy i naszej radości – powiedział Bronisław Komorowski.

- Dziękuję wszystkim, którzy od lat przygotowują Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, za pozytywną rolę, którą odgrywaliście i nadal odgrywacie w wychowaniu polskich pokoleń – dodał prezydent Majchrowski.

Po apelu na Oleandrach uczestnicy Marszu przeszli z asystą wojskową i orkiestrą ulicami: Piłsudskiego, św. Anny, Rynkiem Głównym, ul. Floriańską na pl. Matejki i dalej przez Nowy Kleparz wyruszyli w stronę Michałowic. O godz. 9:45 w Michałowicach (przy obelisku upamiętniającym obalenie słupów granicznych państw zaborczych przez żołnierzy I Kompanii Kadrowej) rozpoczął się apel z udziałem władz państwowych, wojskowych i samorządowych. Po nim Marsz ruszył w kierunku Kielc.

W kolejnych dniach Marsz przejdzie przez: Słomniki – Miechów – Książ Wielki (7 sierpnia), Książ Wielki – Wodzisław – Jędrzejów (7 sierpnia), Jędrzejów – Chojny nad Nidą (9 sierpnia), Chojny nad Nidą – Chęciny – Szewce – Bolechowice (11 sierpnia), Bolechowice – Sitkówka – Kielce (12 sierpnia). Marsz zakończy się 12 sierpnia (wtorek) o godz. 14:00 odsłonięciem pomnika Marszałka Piłsudskiego na pl. Wolności w Kielcach.

Tegoroczny Marsz zgromadzi blisko 700 uczestników: młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec", harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Karolina Kaczorowska, Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej śp. Ryszarda Kaczorowskiego.

Marsz realizowany jest przez Związek Piłsudczyków we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Miasta Kielce. Jego Komendantem jest prezes Związku Jan Józef Kasprzyk.

W ramach obchodów 100. Rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego, oprócz Marszu zorganizowano szereg wydarzeń towarzyszących m.in. Piknik Ułański na Błoniach Raduje się, raduje się dusza…; debatę w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Pierwsza Kompania Kadrowa – między mitem a czynem z udziałem Jerzego Illga, Tomasza Natkańca, prof. Jana Rydla oraz prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

W poniedziałek 4 sierpnia w krakowskim magistracie odbyło się Spotkanie Pokoleń – rodzin dowódców legionowych, żołnierzy I Kompanii Kadrowej i uczestników Marszu biorących w nim udział od 1981 r. W tym samym dniu na Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, odbył się uroczysty Capstrzyk i Apel Pamięci, podczas którego uczestnicy Marszu złożyli w Kopcu ziemię z pól bitewnych oraz innych miejsc pamięci narodowej.

We wtorek 5 sierpnia odbyły się uroczystości, w których wziął udział prezydent Bronisław Komorowski, m.in. uroczysta msz św. w Katedrze na Wawelu, a także 53. Lekcja Śpiewania na Rynku Głównym Nie masz to jak Pierwsza, nie oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Lekcję tradycyjnie przygotowała Biblioteka Polskiej Piosenki z Waldemarem Domańskim na czele oraz kabaret Loch Camelot. Na zakończenie przy pomniku Marszałka Piłsudskiego odbył się Apel wieczorny.

W programie obchodów 100-lecia wymarszu I Kompanii Kadrowej znalazły się także liczne wystawy: Legiony Polskie 1914-1918. Wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu Legionowego (Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny; do 30 sierpnia 2015); Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe – wystawa plenerowa na pl. Szczepańskim (organizator: Archiwum Narodowe w Krakowie; do 18 sierpnia 2014); Kadrówka 1914-2014 – wystawa plenerowa na pl. o. Adama Studzińskiego (organizator: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego; do 31 sierpnia 2014).

Szczegółowe informacje o Marszu są dostępne na stronie: www.kadrowka.pl.