Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-01-08 22:06:01 przez system

Wysokie wskaźniki praktyk religijnych w Tarnowskiem

W diecezji tarnowskiej 69,8 proc. wiernych uczęszcza na niedzielną Mszę św., zaś 24,3 proc. przystępuje regularnie do Komunii świętej – wynika z najnowszych statystyk.

Wskaźniki praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które miało miejsce w niedzielę 19 października 2014 r. Pierwszy raz pytano także proboszczów, ile osób wyjechało z parafii. Z uzyskanych danych wynika, że liczba tych, którzy wyjechali, to około 92 tysiące osób.

- W przypadku frekwencji i przyjmowania Komunii św., oba wskaźniki wzrosły o kilka dziesiątych procenta. Patrząc również na poprzednie lata, te liczby utrzymują się prawie na stałym poziomie. Cieszymy się, że mamy jedną z największych - jeśli nie największą statystycznie - liczbę osób przychodzących do kościoła na Msze św. w Polsce. Jednak zawsze trzeba postawić pytanie, gdzie jest te ok. 30 proc. wiernych, którzy są ochrzczeni, a których nie ma w kościele. To zadanie dla wszystkich duszpasterzy oraz wiernych. Na pierwszym miejscu mam na myśli rodziny, bo to one przekazują skarb wiary - mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

W tym roku po raz pierwszy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zwrócił się do księży proboszczów z prośbą o uwzględnienie szacunkowej liczby wiernych, którzy są zameldowani na terenie parafii, a przebywają za granicą.
Takie osoby są wliczane jako parafianie, a przecież faktycznie ich nie ma. Z otrzymanych danych z parafii wynika, że ponad 92 tys. osób z diecezji tarnowskiej przebywa na emigracji lub w innych miastach w Polsce. Jest to ok. 9 proc. całej populacji naszej diecezji.

- Gdyby uwzględnić tę liczbę osób, która jest poza parafią, a która jest wliczana do wspólnoty wiernych i od której również liczy się procent osób, które przychodzą na Mszę i przystępują do Komunii św., to dane statystyczne jeszcze wzrosłyby. To jest bardzo ważne, bo nie brało się i nie bierze się pod uwagę tych osób, które są zaliczanie do parafian, a ich nie ma - dodaje ks. Pietruszka.

Najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św. w dekanacie ujanowickim – ponad 93,5 %. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik w diecezji tarnowskiej. Zaś najwięcej osób przyjmuje Komunię św. w dekanacie Żabno - 38,2 proc.

Wyższa frekwencja na niedzielnych Mszach świętych jest w dekanatach wiejskich niż miejskich. Dekanaty tarnowskie, bocheńskie, mieleckie i nowosądeckie mają wskaźniki frekwencji na Mszach św. wynoszące od 55 do 65 proc.