Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-04-13 19:07:01 przez system

Wystąpili z Rady Programowej PR Kraków

Członkowie Rady nie akceptują działań Dworaka

Nie o wszystkim można przeczytać czy zobaczyć w oficjalnych mediach. Taką przemilczaną informacją jest np. rezygnacja czterech członków Rady Programowej Radia Kraków, poprzedzona druzgoczącym pismem do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jana Dworaka. Wśród sygnatariuszy listu jest również poseł PiS, Włodzimierz Bernacki, reprezentujący w sejmie także bocheńszczyznę.

Oto list w całości:

Szanowny Panie,

My niżej podpisani członkowie Rady Programowej Radia Kraków składamy na Pana ręce rezygnację z prac w Radzie Programowej.

Nie możemy dłużej akceptować Pana działań jako Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, samej Krajowej Rady, a także struktur zarządzających Polską Telewizją Publiczną i Polskim Radiem.

Już dawno nie mieliśmy do czynienia z tak wielką arogancją względem nie tylko odbiorców programów, zwłaszcza telewizyjnych, ale całego społeczeństwa. W coraz większym stopniu obserwujemy nepotyzm wyalienowanych struktur zarządzających mediami elektronicznymi.

Misja publiczna, jako cel nadrzędny, sama istota ładu medialnego w Polsce, została zepchnięta na margines. Jej miejsce zastąpiła propaganda, cenzura, kłamstwo i schlebianie tanim gustom. Postawy patriotyczne i służebne wobec narodu są wyśmiewane i niszczone.

W tzw. rozrywce panuje chamstwo i zdziczenie obyczajów. Na naszych oczach następuje upadek dziennikarstwa i obywatelskiej publicystyki. Kultura zostaje zastąpiona antykulturą.

Pana działanie w sferze przyznawania koncesji urąga podstawowym zasadom demokracji.

Czując współodpowiedzialność za kształt kultury medialnej w Polsce, będziemy korzystać z wszelkich obywatelskich praw, aby wyeliminować nieprawidłowości, które nie tylko szkodzą poszczególnym ludziom, ale i całemu społeczeństwu.

Pismo to przesyłamy również do wiadomości odpowiednim organom Państwa, a także przekazujemy opinii publiczne.

Stanisław Markowski – art. fotografik
Jarosław Szarek – historyk
Piotrtr Doerre – dziennikarz
Włodzimierz Bernacki – dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 12 kwietnia 2012