Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-13 15:10:31 przez system

Zdobądź dofinansowanie z FIO

15 stycznia rusza nabór projektów do konkursu „FIO – Małopolska Lokalnie”, w ramach którego młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2 do 5 tys. zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
- młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 i 2015 roku nie przekracza 25 tys. zł),
- grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
- grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków, w których funkcjonują).
W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
- projekty społeczne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego
- dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.
Więcej informacji na www.malopolskalokalnie.pl