Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-02-02 15:29:12 przez system

Zdobądź środki na aktywizację seniorów

Masz pomysł, który pomoże w walce z wykluczeniem społecznym osób starszych? A może chcesz wypromować edukację wśród seniorów? Właśnie ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej. Oferty można składać do 22 lutego. Do rozdania jest w sumie 450 tys. zł.

W ramach ogłoszonego właśnie konkursu można składać wnioski dotyczące zadań wspierających funkcjonowanie osób starszy w społeczeństwie, przeciwdziałające ich wykluczeniu. Preferowane będą projekty, które są skierowane m.in. do seniorów mieszkających na wsi. Na dotację mogą też liczyć inicjatywy, które promują kształcenie ustawiczne osób starszych – w tym m.in. uniwersytety trzeciego wieku. O dotację mogą się starać projekty, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r., a zakończą nie później niż 30 listopada 2017 r. Minimalny koszt całkowity realizacji danego zadania nie może być mniejszy niż 25 tys. zł.

- To kolejny rok, kiedy Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. W zeszłym roku na ten cel przeznaczyliśmy prawie 600 tys. zł. Wsparcie otrzymało wtedy 27 inicjatyw - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Oferty można składać do 22 lutego do godz. 12.00 osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, dziennik podawczy) lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny ROPS. Uwaga: liczy się data wpływu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS. Odpowiedzi na pytania można też uzyskać w dziale polityki społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).