Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-12-14 03:55:36 przez system

Zima w Małopolsce

W najbliższych dniach temperatury w Małopolsce będą się utrzymywać poniżej 0 stopni. Dla bezdomnych przygotowano ponad 1400 miejsc w noclegowniach i schroniskach. Każdego dnia kuchnie wydają 6300 ciepłych posiłków.

Bezdomni w Małopolsce mają do dyspozycji 15 noclegowni (506 miejsc) oraz 26 schronisk (913 miejsc) zapewniających pełne wyżywienie. Wiele noclegowni i schronisk oferuje też pomoc psychologiczną, pielęgniarską i prawną.

Każdego dnia 47 kuchni i jadłodajni zapewnia 6300 gorących posiłków, z których mogą skorzystać osoby bezdomne i ubogie. W Małopolsce działa też 10 łaźni dla osób bezdomnych.

Organizacje pozarządowe zorganizowały także 16 punktów pomocy medycznej. Bezdomni i ubodzy mogą w nich uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, a w niektórych - otrzymać leki. Osoby uzależnione mogą w takich miejscach wymienić strzykawki.

Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, a także osoby starsze, ubogie i samotne, potrzebujące pomocy w czasie zimy, uzyskają ponadto wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Ponadto, mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą osoby potrzebujące powinni poinformować Straż Miejską lub policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.malopolska.uw.gov.pl

Wojewoda małopolski przeznaczył w tym roku 530 tys. zł. na dofinansowanie działalności placówek dla osób bezdomnych i ubogich, prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Do odśnieżania małopolskich dróg krajowych i wojewódzkich gotowych jest ponad 400 pługów, solarek i piaskarek. Sytuację na drogach będzie można sprawdzić przez internet na obrazach z kamer.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dysponuje w sumie 246 pługami, solarkami, piaskarkami itp., w tym 9 pługami wirnikowymi. Wzdłuż tych odcinków dróg krajowych, które są najbardziej narażone na nawiewanie śniegu, założone są zasłony przeciwśnieżne o łącznej długości 25 km.
Sytuację na drogach można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej www.krakow.gddkia.gov.pl, gdzie są przekazywane obrazy z kamer umieszczonych przy drogach.

Całodobowa informacja o drogach GDDKiA: 600 800 610, (12) 417 14 22, (12) 412 16 44.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma w sumie 166 pługów, piaskarek, solarek i innego rodzaju sprzętu. Telefon dyżurny czynny w godz. 6-15: (12) 637 94 78. W razie wyjątkowo trudnych warunków drogowych telefon dyżurny jest czynny przez całą dobę. Aktualny stan dróg można zobaczyć na obrazach z kamer na stronie: www.zdw.krakow.pl.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.