Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-19 05:11:53 przez system

Żołnierze pomogą w Małopolsce

Bogdan Klich, minister obrony narodowej przychylił się do prośby Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego i wyraził zgodę na pomoc wojska w usuwaniu awarii linii energetycznych w Małopolsce. Wojewoda małopolski przekaże także 60 agregatów prądotwórczych do gmin najbardziej dotkniętych brakiem prądu.

20 żołnierzy, specjalistów-elektryków będzie pomagać m.in. przy usuwaniu lodu z przewodów elektrycznych w miejscowościach powiatu krakowskiego. Żołnierze ruszą w teren zaraz jak tylko firma Zakład Energetyczny w Krakowie ustali z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym zakres prac. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie zaoferował także gotowość dostarczenia specjalistycznego sprzętu, np. koparek lub spycharek.

Wojewoda oferuje wypożyczenie najbardziej potrzebującym gminom agregatów prądotwórczych o mocy od 2 do 36 kW. Samorządy posiadają agregaty o większej mocy, które otrzymały od wojewody kilka lat temu. Wojewoda dysponuje obecnie jedynie urządzeniami o niewielkiej mocy, które są w stanie zapewnić prąd najwyżej pojedynczym małym domom. Część takich urządzeń wojewoda pożyczył też od Straży Pożarnej. Kilkanaście agregatów o większej mocy przekaże wojewodzie wojsko.
- Takie agregaty mogą być przeznaczone dla przychodni czy mniejszych sklepów. Nie jesteśmy w stanie zapewnić zastępczych źródeł energii wszystkim mieszkańcom, którzy teraz nie mają prądu. Uznałem jednak, że na pewno są wśród nich osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji, którym nawet czasowy dopływ prądu do domu może pomóc - podkreśla Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Agregaty będą przekazywane za pośrednictwem starostów, ktorzy zostaną poinformowani o odpowiednich procedurach i mogą się zgłaszać, jeśli chcą wypożyczyć agregat. Urządzenia trafią do powiatów: krakowskiego, olkuskiego i miechowskiego oraz innych, gdyby była taka potrzeba.

W tym momencie około 35 tysięcy domów w Małopolsce nie ma prądu:
- w powiecie krakowskim ok. 11,5 tys. w gminach Jerzmanowice-Przeginia, Skała i Sułoszowa w miejscowościach: Wielmoża, Sułoszowa, Zagórowa, Jerzmanowice, Sosnówka, Sąspów, Chobędza, Ulina, Jangrot, Cianowice, Tarnawa, Zadroże, Przeginia, Gotkowice, Bębło, Bętkowice, Bolechowice, Trzyciąż, Czubrowice, Ulina Wielka, Porąbka, Glanów, Sucha, Czekaj, Pieskowa Skała, Wola Kalinowska, Ojców, Skała, Szczodrowice, Żary, Barbarka, Paczółtowice, Imbramowice, Ściborzyce, Wysocice, Celiny, Sieciechowice, Lesieniec, Zagaje;
- w powiecie olkuskim ok. 18,3 tys. odbiorców w gminach Wolbrom, Klucze i Trzyciąż w miejscowościach: Chrząstowic, Jeżówka, Kąpiele Wielkie, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Łobzów, Budzyń, Poręba Górna, Strzegowa, Wierzchowisko, Zarzecze, Domaniewice, Załęże, Dłużec, Podlesie, Gołaczewy, Troks, Braciejówka, Podlesie, Pazurek, Kosmolów, Osiek, Sieniczno, Zadole Kosmołowskie, Gorenice, Parcze, Podgrabie, Rabsztyn, Bogucin;
- w powiecie miechowskim ok. 5 tys. odbiorców w gminach Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki i miasto Miechów.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nadzorem Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego cały czas monitoruje sytuację w Małopolsce i udziela pomocy samorządom w usuwaniu skutków awarii sieci energetycznej.

Stanisław Kracik zaoferował dyrekcji Zakładu Energetycznego w Krakowie wszelką pomoc. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje ekipy Straży Pożarnej w miejsca, gdzie konieczne jest usuwanie połamanych gałęzi i zwalonych drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wojewoda jest w stałym kontakcie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, którym pomoc - jeśli zachodzi taka potrzeba, jest udzielana na bieżąco.
Wojewoda zwrócił się również do komendanta wojewódzkiego policji o zwiększenie patroli w rejonach dotkniętych brakiem prądu w sytuacji, gdyby była taka potrzeba.
Wojewoda nadzoruje awaryjne zaopatrzenie w energię elektryczną ujęć wody pitnej i szpitali.