Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-03-19 19:40:46 przez system

Zorganizuj kolonię dla Polonii

Jeszcze tylko przez 6 dni można składać wnioski o dofinansowanie kolonii czy obozów letnich dla naszych rodaków zza wschodniej granicy. Dzięki środkom z budżetu województwa z wakacyjnego wypoczynku w Małopolsce będą mogły skorzystać dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz państw Azji Środkowej.

Podczas pobytu będą doskonalić znajomość języka polskiego, a także poznawać niezwykłe dziedzictwo kulturowe regionu.Konkurs jest dedykowany instytucjom pożytku publicznego, które chciałyby zorganizować letni wypoczynek dla naszych najmłodszych rodaków ze wschodu i otrzymać na ten cel dofinansowanie. Warto dodać, że na realizację wybranych zadań Województwo Małopolskie zarezerwowało 180 tys. zł – mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Celem konkursu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dzięki realizacji wybranych zadań dzieci i młodzież będą mogły zacieśnić więzy z ojczystym krajem, doskonalić znajomość języka, a także bliżej poznać nasz region.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu. Warto dodać, że konkurs obejmuje oferty, których realizacja będzie się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 czerwca br., a kończyć nie później niż 15 września br.