Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-04-22 10:07:30 przez system

Zostań członkiem Rady

15 kwietnia Marszałek Województwa Małopolskiego otworzył nabór kandydatów na Członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji, reprezentujących sektor pozarządowy. Radę powołuje się w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada będzie pełnić funkcje zespołu opiniodawczo - doradczego i pomocniczego dla samorządu województwa, a jej głównym zadaniem będzie stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W skład nowopowoływanej MRPP, której kadencja będzie trwać 4 lata wejdzie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 przedstawicieli administracji publicznej (samorządowej wszystkich szczebli oraz rządowej) oraz 2 niezależnych ekspertów.
Regulamin Rady został opracowany w taki sposób, aby sektor pozarządowy sam mógł wybrać własnych przedstawicieli. Strona pozarządowa wybierze także swojego współprzewodniczącego Rady, który wraz z przedstawicielem samorządu będzie kierował pracami Rady oraz niezależnego eksperta.
Członkiem Rady może zostać osoba, która m.in.: jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, jest osobą pełnoletnią i wyrazi zgodę na kandydowanie, uzyska 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do Rady pochodzących od innych organizacji pozarządowych. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 maja 2009 r.

Szczegółowe "Zasady wyłaniania członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących sektor pozarządowy", Regulamin działania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się:
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo;
- w Zespole współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kancelaria Urzędu, UMWM, Kraków, ul. Racławicka 56, (pok.408), tel. 012 63 03 241 (240).