Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-10-02 17:07:30 przez system

Zostań mecenasem dziecięcych marzeń

Urząd Miasta Krakowa i Fundacja Czas Dzieci uruchomiają nowy projekt -„Mecenas Dziecięcych Talentów”, którego celem jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na obrzeżach Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji.

Podczas inauguracji projektu, swój talent zaprezentowała uczennica klasy drugiej Szkoły
Podstawowej nr 138 Wiktoria Adamczyk, przedstawiając krótki pokaz gimnastyki artystycznej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej Marzena Paszkot oraz Fundacja Czas Dzieci zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt „Mecenas Dziecięcych Talentów”. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca”, lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się
wesprzeć talentów dzieci. Dlatego szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia – mówi Marzena Paszkot.

Dodatkowo, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczących się w szkołach podstawowych, znajdujących się na obrzeżach Krakowa. Zdecydowana większość zajęć pozaszkolnych odbywa się w centrum miasta, dlatego dzieci mieszkające na peryferiach mają do nich trudniejszy dostęp. Ze względu na niewielką liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół, lepiej jest zidentyfikować potrzeby każdego dziecka i stworzyć specjalny program wsparcia, a w efekcie wyrównać szanse edukacyjne. Aktualnie w programie bierze udział 7 szkół.

Zachęcamy do objęcia opieką konkretnego dziecka i pokrycia kosztów rozwoju jego talentu. Po indywidualnych konsultacjach określających wysokość potrzebnej kwoty, pieniądze w formie darowizny należy przesłać na specjalne konto projektu, ze wskazaniem na dziecko, któremu chcemy pomóc. Można również wpłacić dowolną kwotę
bez wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a najbardziej potrzebują wsparcia.

Wpłaty można dokonywać na konto 70 2340 0000 9270 2460 0000 0055 Polbank EFG (w tytule przelewu „Mecenas Dziecięcych Talentów”).

Lista mecenasów i sylwetki dzieci będą dostępne na oficjalnej stronie projektu www.sprawyspoleczne.krakow.pl (zakładka Mecenas Dziecięcych Talentów) oraz na stronie www.fundacja.czasdzieci.pl i na portalu www.mdt.czasdzieci.pl.

Należy przypomnieć, że trwa akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, dzięki której utalentowane dzieci i młodzież z rodzin objętych pomocą społeczną mogą rozwijać swoje predyspozycje i realizować plany na przyszłość. 10 dzieci już może spełnić swoje marzenia, bo na konto MOPS wpłynęło około 9 tysięcy złotych.
Dzieci, które uczą się w szkole muzycznej, mogą kupić instrumenty – gitarę basową i flet, a ósemka innych już może kontynuować naukę na zajęciach w szkołach muzycznych, językowych i klubach sportowych. Na pomoc nadal czeka jeszcze ponad dwadzieścia utalentowanych dzieci.

W ubiegłym roku 27 dzieci otrzymało pomoc – uzbieraliśmy dla nich 23 415 zł. I wszystkie ukończyły swoje kursy. Znakomita część z nich chce nadal się uczyć; rodziny kilkorga nie korzystają już z pomocy Ośrodka i w ramach własnych możliwości opłacają dzieciom zajęcia. W sumie, w poprzednich edycjach, 171 razy dzieci brały udział w
swoich wymarzonych zajęciach. Osiągają sukcesy - zdobywają złote medale w sporcie, kończą szkoły muzyczne i dają koncerty, są olimpijczykami. Są też bardzo dobrymi uczniami, pomimo trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej.

Jak w poprzednich latach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował listę zajęć dzieci. Informacje zebrali pracownicy socjalni, którzy znają rodziny, ich problemy i znają również te dzieci. Te „talenty” wychowują się w bardzo trudnych warunkach, ich sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana. Wśród nich są również wychowankowie
krakowskich domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci, które doświadczyły bezdomności. Większość dzieci, które znalazły się na liście, uczyły się już w poprzednich latach – byłoby wspaniale, gdyby mogły nadal rozwijać swoje pasje.
MOPS zaprasza wszystkich, którzy chcą wspierać dzieci z niezamożnych rodzin do wpłacania pieniędzy na ich zajęcia.

Informacje o dzieciach i ich wymarzonych zajęciach znajdują się na stronie internetowej www.mops.krakow.pl. Wpłat można dokonywać na konto 51 1240 4722 1111 0000 4851 6220, Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie,
z dopiskiem: Pomagamy talentom lub, jeśli któreś z dzieci szczególnie przypadło Państwu
do serca: Jacek, zajęcia muzyczne (na przykład). (joanna.dubiel@um.krakow.pl)