Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-28 18:16:29 przez system

Złóż wniosek na wymianę pieca: pieniądze czekają

Na najbliższe lata Miasto zabezpieczyło 290 mln zł na realizację dopłat do wymiany pieców. Wprowadziło i będzie wprowadzać ułatwienia dla osób starających się o dotację, by przyspieszyć tempo likwidacji palenisk. Złóż wniosek na wymianę pieca: pieniądze czekają

W latach 1995-2015 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie zlikwidowano łącznie ponad 23,5 tysiąca palenisk węglowych oraz ponad 2,6 tysiąca kotłowni. – Przed nami olbrzymie wyzwanie w postaci likwidacji blisko 22 tys. palenisk. Na realizację programu PONE zabezpieczyliśmy kwotę 290 mln zł z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programów „KAWKA” oraz ZIT. Tylko w tym roku przeznaczymy na to 120 mln zł. Dodatkowo cały czas aplikujemy o dodatkowe środki na ograniczanie niskiej emisji – mówi Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania UMK.

Przypomnijmy, że procedura udzielenia dotacji na wymianę pieca obejmuje: rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji; kontrolę przed-wykonawczą i zawarcie umowy dotacyjnej; kontrolę powykonawczą; finansowe rozliczenie zadania. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich złożenia w UMK. Tempo ich realizacji zależy przede wszystkim od kompletności składanych dokumentów. – Wiele wniosków nie spełnia wymagań formalnych, zawiera braki, a warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia jest kompletny wniosek. W takich sytuacjach musimy poprosić mieszkańców o uzupełnienie braków i dopiero wówczas można kontynuować rozpatrywanie wniosku. A to oczywiście wydłuża całą procedurę – wyjaśnia Ewa Olszowska-Dej.

Podstawą do wypłaty dotacji jest wykonanie zadania, przedłożenie rozliczenia zgodnego z warunkami podpisanej umowy, przeprowadzenie kontroli powykonawczej. Czas w jakim beneficjent otrzymuje pieniądze wynosi do 2 miesięcy od momentu spełnienia powyższych warunków, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, na który została przyznana dotacja.

Pieniądze i procedury to jedno. Co zrobić jednak, by wymiana pieców następowała szybciej? Już obecnie Rada Miasta Krakowa wprowadziła - na wniosek Prezydenta - liczne dodatkowe zachęty i udogodnienia dla beneficjentów programu PONE. Na ten rok utrzymana została dotacja w wysokości do 100 proc. środków kwalifikowanych, wprowadzono możliwości otrzymania dotacji do podwójnych systemów grzewczych np. węglowo-gazowych i węglowo-elektrycznych, zwiększono wysokości środków przydzielanych na instalację pomp, jak również zastosowano nowy, korzystniejszy przelicznik dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą, który pozwoli na zwiększenie dotacji udzielanej szczególnie w przypadku mieszkań o małej powierzchni. - Cały czas trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych udogodnień w zasadach programu PONE, mających na celu przyspieszenie wymiany palenisk na paliwa stałe – zaznacza Ewa Olszowska-Dej. Jest wśród nich choćby planowana rezygnacja z części załączników, które obecnie muszą składać beneficjenci wraz z wnioskiem czy uproszczenie samego wzoru wniosku. Obsługą programu ma się też zająć więcej osób.

To nie wszystko. – Pracujemy nad wprowadzeniem rozliczeń bezgotówkowych, gdzie środki otrzymywałby bezpośrednio wykonawca. Chcemy też sporządzić listę firm, które zaangażowane byłyby w nasz program – zapowiada dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Miastu zależy też na bezpośrednim dotarciu do mieszkańców, którzy posiadają jeszcze paleniska węglowe. Stąd, od 11 stycznia 2016 roku rozpoczęła się kampania TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA, w ramach której do mieszkań krakowian przychodzą pracownicy Urzędu Miasta Krakowa w celu zachęcenia mieszkańców do zmiany ogrzewania na ekologiczne. – Liczymy, że taki bezpośredni kontakt pozwoli na powiększenie liczby beneficjentów programu PONE – mówi dyrektor Olszowska-Dej. Ankieterzy przedstawiają mieszkańcom Krakowa oferty na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne związane z likwidacją palenisk węglowych, w tym:

przekazują mieszkańcom ulotki informacyjnej z zaznaczonymi punkami, w których można uzyskać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku,
przekazują mieszkańcom kompletny wniosek o udzielenie dotacji,
udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące wymiany palenisk,
przeprowadzają ankietę wśród mieszkańców Krakowa posiadających paleniska węglowe,
przekazują informację o możliwości dofinansowania w ramach Lokalnego Programu Osłonowego 9 do 100.

Akcja informacyjna trwa już dwa tygodnie i potrwa do końca marca. - Z relacji ankieterów wynika, że kampania została przyjęta przychylnie przez mieszkańców Krakowa – zaznacza dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Dodatkowo dla usprawnienia obsługi udzielania dotacji zmieniony został czas pracy części pracowników, którzy będą przyjmowali wnioski od mieszkańców i udzielali informacji na os. Zgody 2 w punkcie informacyjno-doradczym do godziny 18:00. Planowane jest utworzenie kolejnych 4 punktów informacyjnych. Dodatkowo od grudnia 2015 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji także w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Galerii Bronowickiej i Galerii Bonarka. Większa jest też liczba pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska obsługujących program wymiany pieców.