Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-03-06 14:47:34 przez system

Zusomaty już służą klientom w Małopolsce

<html />

Kraków, Nowy Sącz, Tarnów i Chrzanów – to miasta, w których stanęły zusomaty. To urządzenia, które ułatwią życie przede wszystkim właścicielom firm. Teraz dokumenty, które muszą złożyć do określonej daty, ale zabrakło im czasu, żeby zrobić to w godzinach otwarcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą przekazać je przez zusomat. W Małopolsce w chwili obecnej jest 14 takich urządzeń.

Dwa dotykowe ekrany, klawiatura, dwie drukarki, skaner dokumentów, system głosowy, telefon - tak pokrótce można opisać nowoczesny urzędomat ZUS. To nic innego jak samoobsługowe urządzenie dedykowane wszystkim klientom ZUS-u.
Zusomaty staneły w oddziałach ZUS i tych inspektoratach, które obsługują największą liczbę klientów. W naszym regionie: w Krakowie, Chrzanowie i Nowym Sączu mamy 4 zusomaty, a Tarnowie 2.

Zusomaty ustawione są na zewnątrz, w pobliżu wejścia do budynku ZUS, tak aby wszyscy cętni mogli korzystać z nich przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Umożliwiają złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Stąd też na swoim wyposażeniu posiadają zarówno komputer, jak i podajnik dokumentów. Każdy dokument składany przez klienta jest przekazywany do placówki ZUS w formie papierowej oraz elektronicznego skanu.

Zusomat, dzięki połączeniu z internetem, dodatkowo umożliwia dostęp do portalu PUE (czyli do indywidualnych profili użytkowników) i do strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W każdej chwili istnieje też możliwość połączenia z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej - umożliwiają to wbudowane w zusomat słuchawki telefonicznej. Urządzenie ponadto zostało dostosowane do wymogów osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Możliwość taką daje drugi z monitorów, który ulokowany jest na wysokości wózka. Z zusomatu mogą także korzystać niewidzący i niedowidzący oraz niedosłyszący – dla nich stworzono możliwość skorzystania z klawiatury z układem QWERTY z oznaczeniami w języku Brailla, zmiany regulacji kontrastu, odczytu tekstu na głos, zmiany poziomu głośności, możliwości skorzystania z gniazda słuchawkowego.