Kategoria: Sport
Opublikowano: 2020-05-21 21:35:40 przez Czas2012

Bieżnia i boisko już dostępne - pod warunkami

Od początku maja można już korzystać z obiektów MOSiR. Chodzi o bieżnię na Stadionie Miejskim i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Można korzystać jednak pod wymienionymi w regulaminie zasadami – informuje Urząd Miasta. Poniżej szczegółowa informacja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Bochni od 5 maja umożliwia korzystanie z bieżni na Stadionie Miejskim oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Możliwość wejścia na obiekt tylko po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem MOSiR Bochnia zgodnie z harmonogramem udostępniania obiektu.
 2. Wejścia na obiekt tylko o wyznaczonych godzinach: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30. Zajęcia mogą trwać do 70 minut.
 3. Osoba odpowiedzialna: Łukasz Gicala, tel 14 6122540, kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 4. Wejście na obiekt tylko od ulicy Parkowej pod nadzorem pracownika MOSiR.
 5. Na obiekcie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener. Do limitu osób nie zalicza się pracowników obsługi.
 6. Pracownik MOSiR Bochnia weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu.
 7. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą- TOI-TOI).
 8. Zawodnicy na zajęcia oraz osoby korzystające z obiektu przychodzą przebrani w odpowiedni strój (szatnie na obiekcie pozostają zamknięte).
 9. Zapewnia się osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.
 10. Każdy zawodnik/ osoba korzystająca z obiektu przed i po zajęciach treningowych ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 11. Pracownik MOSiR Bochnia dezynfekuje powierzchnie dotykowe na obiekcie po każdej grupie korzystających.
 12. Zapewnia się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających.
 13. Rodzice dzieci mają zakaz wchodzenia na obiekt sportowy oraz gromadzenia się na parkingu przy Stadionie.
 14. Trening może odbywać się bez maseczek. Po zakończonych zajęciach zawodnicy niezwłocznie opuszczają obiekt.

Foto: MOSiR