Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-01-19 15:10:27 przez system

Burmistrz przyznał dotacje dla klubów sportowych

Burmistrz Bochni zarządzeniem udzielił dotacji celowych (rozdzielił dotacje) dla klubów sportowych na poprawę warunków uprawiania sportu przez ich zawodników w 2015 roku.

W oparciu o wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru w okresie od 14 grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r. Burmistrz udzielił dotacji na realizację projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następującym podmiotom:
1) Towarzystwu Sportowemu MOSIR Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników i rozgrywki ligowe piłki siatkowej mężczyzn i piłki ręcznej mężczyzn w Bochni w 2016 roku” w wysokości 155 000 zł,
2) Stowarzyszeniu Bocheński Klub Sportowy – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników w mieście i propagowanie tej dyscypliny wśród mieszkańców” w wysokości 160 000 zł,
3) Sekcji Sportów Walki TOMI-SPORT – na realizację projektu pn. „Działalność Sekcji Sportów Walki Tomi-Sport w roku 2016”,
4) Bocheńskiemu Stowarzyszeniu Futsalu BSF – na realizację projektu pn. „Wytrwale po mistrzostwo” w wysokości 26 000 zł,
5) Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej Promień - na realizację projektu pn. „Profesjonalizacja bazy strzelectwa sportowego w Bochni” w wysokości 15 000 zł,
6) KRT Klubowi Sportowemu – na realizację projektu pn. „Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2016 KRT Klub Sportowy” w wysokości 13 000 zł,
7) Sportowemu Klubowi Tanecznemu „Regis” – na realizację projektu pn. „Organizacja rocznego programu szkoleniowego dla zawodników Sportowego Klubu Tanecznego Regis” w wysokości 10 000 zł,
8) Klubowi Biegacza Ligi Obrony Kraju Bochnia – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu dla członków Klubu Biegacza LOK Bochnia” w wysokości 8 000 zł,

9) Stowarzyszeniu Aktywnych Sprint – na realizację projektu pn. „Poprawa jakości szkolenia i uprawiania sportu dla członków klubu kolarskiego” w wysokości 5 000 zł

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie miasta w 2016 roku zostały w całości rozdysponowane.