Kategoria: Sport
Opublikowano: 2014-01-14 16:28:54 przez system

Burmistrz rozdzielił dotacje na sport

<html />

Burmistrz miasta zarządzeniem nr 17/14 z 14 stycznia 2014 roku przyznał dotacje dla klubów sportowych. Przyznane dotacje mają służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych w 2014 roku.

W oparciu o wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru w okresie od 6 do 23 grudnia 2013 r., przyznane zostały następujące dotacje:
1) Towarzystwu Sportowemu MOSIR – na realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników i rozgrywki II ligi piłki siatkowej mężczyzn i II ligi piłki ręcznej mężczyzn w Bochni” w wysokości 112 000 zł;
2) Bocheńskiemu Stowarzyszeniu Futsalu BSF – na realizację projektu pn. „Bocheński futsal – drogą do mistrzowskich sukcesów” w wysokości 27 500 zł;
3) Bocheńskiemu Stowarzyszeniu Sztuk i Sportów Walki „FKMGRIP” – na realizację projektu pn. „Brazylijskie Jiu Jitsu – przyjazny wymiar rekreacji” w wysokości 2 500 zł;
4) Stowarzyszeniu Aktywnych „Sprint” - na realizację projektu pn. „Poprawa jakości szkolenia i uprawiania sportu dla członków klubu kolarskiego” w wysokości 4 000 zł;
5) Sportowemu Klubowi Tanecznemu „Regis” – na realizację projektu pn. „Organizacja zajęć tanecznych Sportowego Klubu Tanecznego Regis” w wysokości 3 500 zł;
6) Klubowi Biegacza Ligi Obrony Kraju Bochnia – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu dla członków Klubu Biegacza LOK Bochnia” w wysokości 3 500 zł.

W związku z nierozdysponowaniem całej, przeznaczonej w budżecie na ten cel puli środków, planowany jest nabór uzupełniający.