Kategoria: Sport
Opublikowano: 2017-01-13 15:06:13 przez system

Dotacje dla klubów sportowych rozdane

Burmistrz Bochni rozdzielił dotacje dla klubów sportowych na poprawę warunków uprawiania sportu przez ich zawodników w 2017 roku.

W oparciu o wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru w okresie od 12 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. dotacje na realizację projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu otrzymały kluby:

1) Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników w mieście i propagowanie tej dyscypliny wśród mieszkańców” w wysokości 155 000 zł;

2) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Promień” - na realizację projektu pn. „Strzelectwo naszą pasją” w wysokości 8 000 zł;

3) Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF – na realizację projektu pn. „Bocheński futsal szansą na poprawę jakości życia młodego pokolenia” w wysokości 18 000 zł;

4) Sekcja Sportów Walki Tomi-Sport – na realizację projektu pn. „Działalność Sekcji Sportów Walki TOMI-SPORT w roku 2017” w wysokości 4 000 zł;

5) Stowarzyszenie Aktywnych Sprint – na realizację projektu pn. „Poprawa jakości szkolenia i uprawiania sportu dla członków klubu kolarskiego” w wysokości 4 000 zł;

6) Klub Biegacza Ligi Obrony Kraju w Bochni – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu dla członków Klubu Biegacza LOK Bochnia” w wysokości 6 000 zł;

7) Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników i rozgrywki ligowe piłki ręcznej mężczyzn oraz koszykówki kobiet w Bochni w 2017 r.” w wysokości 100 000 zł;

8) Sportowy Klub Taneczny „Regis” – na realizację projektu pn. „Organizacja rocznego programu szkoleniowego dla zawodników Sportowego Klubu Tanecznego Regis” w wysokości 5 000 zł;

Dotację otrzymały wszystkie kluby, które złożyły wnioski o dofinansowanie swojej działalności.

Środki, przeznaczone na ten cel w budżecie miasta w 2017 roku, zostały w całości rozdysponowane.