Kategoria: Sport
Opublikowano: 2015-09-02 15:33:35 przez system

II rajd pieszy po rezerwacie przyrody Kamionna

Gminna Świetlica w Trzcianie oraz świetlice filialne zapraszają wszystkich na II Rajd Pieszy po Rezerwacie Przyrody „Kamionna" w sobotę 5 września. Start o godzinie 10.00 przy Kościele Parafialnym w Kamionnej. Długość trasy to ok. 15 km, a czas jej przejścia to ok. 6 godzin.

Przebieg trasy:
- Kościół Parafialny w Kamionnej
- „Fabryka"
- Rezerwat Przyrody „Kamionna"
- góra Kamionna
-„Jeziernik"
- góra Pasierbiecka

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Osoby nieletnie powinny dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w rajdzie zamieszczoną w załączniku.
Ze względu na trudne warunki atmosferyczne rajd może zostać odwołany.
Na zakończenie rajdu dla uczestników zostanie zorganizowany grill przy szkole w Kamionnej.

Cele Rajdu:
- propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
- poznanie walorów turystycznych oraz historii Kamionnej,
- propagowanie wiedzy ekologicznej,
- integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk.