Kategoria: Sport
Opublikowano: 2019-07-19 09:14:09 przez system

Jedź do Sącza z PTTK

PTTK Oddział w Bochni zaprasza na wycieczkę rodzinną na Sądecczyznę 17 sierpnia 2019 roku.

Program:
08:00 – wyjazd z parkingu przy kościółku szkolnym w Bochni;
Stary Sącz - Enklawa Przyrodnicza „Bobrowisko”
Wola Krogulecka - Platforma widokowa
Rytro - zamekognisko z pieczeniem kiełbasy;
ok. 20:00 – powrót do Bochni.

Program oraz kolejność zwiedzanych obiektów z przyczyn niezależnych może ulec zmianie.

Koszt wyjazdu:
Dzieci – 55zł
Członkowie PTTK (opłacone składki na 2019 r.) – 60zł
Pozostali – 70zł
W tej kwocie zapewniamy:- przewóz uczestników autokarem, opłaty drogowe i parkingowe;
- ubezpieczenie NNW;
- opiekę pilota;
- ognisko z pieczeniem kiełbasy;
- dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia.

Regulamin:
1. Dzieci i młodzież do lat 18-tu mogą wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
3. Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
4. Organizatorzy nie zwracają wpisowego osobom zgłoszonym i przyjętym na rajd, które nie wzięły w nim udziału.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
6. Kierownictwo Rajdu nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa Rajdu.
8. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z Rajdu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian tras w uzasadnionych przypadkach.

Zapisy oraz dodatkowe informacje w biurze Oddziału PTTK, ul. Bernardyńska 10, 32 –700 Bochnia
tel.14 612 27 62,
e–mail: pttkbochnia@interia.pl