Kategoria: Sport
Opublikowano: 2015-07-22 21:33:42 przez system

Katyńczyk patronem obiektu sportowego w Borku

25-26 lipca odbędzie się w Borku dwudniowa uroczystość poświęcenia i nadania imienia kpt. Edwarda Szydłowskiego obiektu sportowemu w tej miejscowości.

Na uroczystość, oprócz części oficjalnej – złożą się turnieje piłkarskie w różnych kategoriach wiekowych, występy artystyczne i zabawy taneczne.

Edward Szydłowski urodził się 26 września 1911 roku w Borku. Pochodził z rodziny wielodzietnej, jego ojciec był rolnikiem. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi. W latach 1918-1922 uczęszczał do Szkoły Ludowej w Borku. 1 września 1922 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym w Bochni na wydziale humanistycznym. W roku 1931 zdał gimnazjalny egzamin dojrzałości. W październiku 1931 roku rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie, którą ukończył w 1934 roku. Po promocji został skierowany do 16 Pułku Piechoty w Tarnowie, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu i instruktora kompanii szkolnej. Z dniem 1 czerwca 1938 roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza i przydzielony do batalionu „Ostróg”, gdzie objął funkcję młodszego oficera I Kompanii Granicznej „Kurhany”. Po ogłoszeniu mobilizacji został wyznaczony dowódcą II Kompanii Granicznej „Hłuboczek”. Po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku, kompanie batalionu KOP „Ostróg” z rozkazu dowódcy kapitana Trojanowskiego nie podjęły walki, lecz pozostały na miejscu i dostały się w ręce bolszewickie. Oficerowie zostali zebrani i zatrzymani w siedzibie dowództwa batalionu. Edward Szydłowski dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko widnieje na liście wywozowej jeńców NKWD nr 36/3 z kwietnia 1940 roku.

Podczas pierwszej ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców wiosną 1943 roku ustalono, że szczątki oznaczone numerem 651 należały do Edwarda Szydłowskiego, przy którym znaleziono dowód osobisty, 2 medaliki i kartę szczepienia.

Prezydent RP Lech Kaczyński w roku 2007 awansował porucznika Edwarda Szydłowskiego do stopnia kapitana.