Kategoria: Sport
Opublikowano: 2012-09-13 14:59:15 przez system

Niepełnosprawni też mają swoją spartakiadę

<html />

Pod patronatem starosty bocheńskiego odbyła się tegoroczna edycja Integracyjnej Spartakiady Sportowej dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i zaproszonych gości. Organizatorem wydarzenia były: Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej w Bochni.

W Spartakiadzie udział wzięli podopieczni 12 placówek z terenu województwa małopolskiego – domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Tradycyjnie, impreza miała charakter sportowo-rekreacyjny. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach, m.in. toczenie metalowej kulki do celu, slalom z kijem hokejowym, rzut woreczkiem oraz rzut wielką kostką do gry. Podobnie jak w latach ubiegłych, poziom trudności poszczególnych konkurencji dostosowany był do możliwości każdego zawodnika.

Głównym celem organizowanej od 5 lat Spartakiady jest aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie i wspieranie rozmaitych form kultury fizycznej, a także popularyzacja terapii ruchem i aktywnego spędzania czasu.