Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-11-22 10:07:14 przez system

Tandemami po Zielonej Wyspie

Mówi się, że „człowiek człowiekowi wilkiem”, jednak ten przykład pokazuje, że mimo swoich trosk można pomagać innym. I robić to z uśmiechem, realizując swoją pasję. Fundacja Niewidomi Na Tandemach z Bolesławca wraz z Fundacją Auxilium z Bochni przy współpracy z Państwową Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie organizuje w czerwcu przyszłego roku rajd do Irlandii.

Pierwszym etapem planowanej wyprawy jest przejazd autokarem z Bochni do miejscowości Roscof we Francji, skąd uczestnicy przepłyną promem do Cork w Irlandii. Następnie podzielą się na dwuosobowe zespoły, składające się z osoby niewidomej i przewodnika, aby dalej kontynuować podróż na tandemach. Zaplanowana skrupulatnie trasa tego wyjątkowego rowerowego rajdu przebiegać będzie wzdłuż zachodniego wybrzeża oraz północnej granicy Irlandii z Irlandią północną. Dodatkowym utrudnieniem jest pagórkowate ukształtowanie terenu. Pokonując, nie dłuższe niż 130 km etapy, cykliści mają zamiar odwiedzić dodatkowo Wyspy Aran i wyspę Achil. Łącznie do przejechania mają dystans ok 1000 km.

Trzeci etap – powrót z Dublina do Krakowa – wieźć będzie przez wody Morza Irlandzkiego, po dotarciu promem do Wielkiej Brytanii i przejechaniu autokarem jej terytorium – przez Kanał La Manche do Francji, a następnie przez Niemcy do Polski.

Szlak wiedzie przez wiele ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Został zaplanowany w taki sposób, żeby osoba niewidoma mogła poznać innowacyjne multisensoryczne metody kontaktu z dziełami sztuki i architektury „Zielonej Wyspy”.

- Zwiedzanie jest przygotowane w taki sposób, żebyśmy mogli „obejrzeć” wszystko, dotknąć eksponatów - mówi Waldemar Rogowski, prezes Fundacji NNT.

Chcą pomóc innym

Uczestnicy jadą nie tylko po przygodę, dla przyjemności, czy zwyczajnie poznać świat, ale po to, by pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni. Tak szczególny cel połączył strażaków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundację NNT.

- Dla nas sama jazda to ogromna frajda - opowiada Waldemar Rogowski. - Aspekt charytatywny dodaje kolejnego sensu tej wyprawie. Piloci pomagają nam, my mimo swojej niepełnosprawności możemy pomagać tym, którzy niejednokrotnie mają w życiu gorzej. Sami ze względu na swoje choroby, niepełnosprawność ruchową, nie mogliby na taki rajd się wybrać. -

Na trasę wyruszy 10 tandemów, każdym z nich kierować będzie strażak – funkcjonariusz - oficer Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, tym razem występujący w roli pilota tandemu i osoba niewidoma wskazana przez Fundację Niewidomi Na Tandemach.

- Pilotami będą oficerowie, pracownicy, którzy kiedyś czynnie brali udział w akcjach, a teraz uczą młodych adeptów - wyjaśnia st. kpt. Rafał Czaja. - W fundacji pomagam w sprawach związanych ze sportem, stąd pomysł, by wciągnąć w to swoich kolegów z pracy. Ufam tym ludziom i wiem, że każdy z nich zdecydował się pomóc z potrzeby serca. Trud włożony przez rowerzystów będzie przeliczony na złotówki, które zasilą konto bocheńskiej fundacji. -

- Już w tej chwili mamy sześć firm, które zadeklarowały zapłacić 2 złote za każdy przejechany kilometr. Dla nas to oznacza, że sześciu naszych podopiecznych może liczyć na wsparcie w wysokości 2 tys. zł z zebranych w ten sposób pieniędzy – opowiada Mirosław Cibor z „Auxilium”.

Ponieważ organizacja ma siedemnaścioro podopiecznych, nadal mile widziana będzie każda forma wsparcia. Organizatorzy mają nadzieję, że także inni przedsiębiorcy i osoby prywatne zechcą w ten sposób wspomóc kosztowny proces rehabilitacji, rozwoju i szkolenia osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wszyscy podkreślają, że zrzekają się jakichkolwiek form wynagrodzenia i wszystkie środki pozyskane przekażą podopiecznym fundacji z Bochni.

- Liczymy także na pomoc materialną lub rzeczową firm i instytucji, które zechcą partycypować w pokryciu kosztów przejazdu autokaru i przepraw promowych. Szukamy także firmy, która zakupi lub udostępni kamizelki odblaskowe oraz jednolite stroje rowerowe dla uczestników - dodaje Waldemar Rogowski.

Podróż na dwóch kółkach po Zielonej Wyspie ma jeszcze inny wymiar

- To jest integracja dwóch światów - mówi Waldemar Rogowski. - Dla osób pełnosprawnych, naszych pilotów będzie to okazja do bliższego poznania osób niewidomych, przełamania być może jakiegoś tabu. Ludzie podczas rajdów poznają się, często nawiązują się przyjaźnie i znajomości, które są później kontynuowane. Zdarza się, że w życiu codziennym osoby pełnosprawne traktują niepełnosprawnych z ogromnym dystansem, nie wiedzą jak pomóc, dlatego wolą udawać, że nie widzą takiej osoby. To normalne, że boimy się tego, czego nie znamy. Dlatego wspólnie spędzony czas pomaga w przełamaniu takiej bariery i zbudowaniu nici porozumienia. Dla nas to bardzo ważne, bo jest nam łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. -

Rajd został objęty honorowym patronatem przez Czesława Langa, Lecha Piaseckiego i Ryszarda Szurkowskiego.

Fundacja Niewidomi na Tandemach została stworzona w wyniku realizacji społecznego projektu koordynowanego przez Tadeusza Rogowskiego w 2013 r., podczas Tandemowej Wyprawy Niewidomych od źródeł Wisły do jej ujścia. Formalnie Fundacja Niewidomi Na Tandemach działa od 21.04.2015 r. Jest to młoda organizacja, w której wszyscy są pełni zapału i chęci do działania. Przyznają jednak, że potrzebują wsparcia, które umożliwiłoby realizację projektów, mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób z dysfunkcją wzroku. Fundacja koncentruje się na rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących. Świetnym narzędziem do tego są wyprawy rowerowe na tandemach. Ta forma sportu, jak i większość aktywności osób z dysfunkcją wzroku, wymaga udziału drugiej osoby. Nie zawsze niewidomy lub słabo widzący może liczyć na pomoc osób ze swojego otoczenia, rodziny czy przyjaciół. Te osoby często nie dysponują czasem, by móc wybrać się na przejażdżkę rowerem. Problem stanowi także zakup tandemu ze względu na wysokie koszty. Fundacja pomaga więc te bariery pokonać zgodnie ze swoim hasłem przewodnim: „Żyj aktywnie – dziel się pasją”.
Więcej informacji na stronie NNT: http://niewidominatandemach.pl/

Fundacja Auxilium
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium z Bochni działa od czterech lat, a od ubiegłego roku ma statut organizacji pożytku publicznego. Zarząd fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, czyli nieodpłatnie. W tej chwili organizacja ma 17 podopiecznych. Najstarszy z nich ma 28 lat, a najmłodszy zaledwie kilka miesięcy. Wszystkim życie napisało bardzo dramatyczny scenariusz. Bocheńska organizacja poprzez różne akcje charytatywne oraz zbiórkę 1% stara się im pomóc w zebraniu środków na leczenie i rehabilitację.

Fundacja do tej pory działa przede wszystkim na polu kulturalno-sportowym, organizując mitingi, zawody, koncerty oraz pikniki, z których dochód jest przeznaczany na sfinansowanie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, czy sprzętu ortopedycznego i zaopatrzenia medycznego dla podopiecznych. Auxilum pozyskuje również środki od firm - mecenasów imprez oraz poprzez realizowanie projektów z dofinansowaniem instytucji państwowych, darowizn, zbiorek publicznych itp. Fundacja prowadzi również projekt stypendialny, dedykowany osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, poprzez który pozyskuje środki i przekazuje je wybitnym młodym ludziom jako wsparcie ich nauki i leczenia. Organizacja ma około 22 stypendystów.

Kluczowe projekty Auxilium to: bieg ulicami miasta Bochni, charytatywny bieg o pierścień św. Kingi, charytatywny doroczny koncert fundacji Auxilium, charytatywne spektakle muzyczno-taneczne, angażujące ok. 150 dzieci w działaniu na rzecz podopiecznych, charytatywne koncerty muzyki klasycznej i sakralnej w okolicznych parafiach. Fundację wpierają też instytucje i ośrodki, które poprzez szereg imprez rzecz wspomagają podopiecznych Auxilium. Wymienić tu można bocheńską ochronkę, klub sportowy Futsal Bochnia oraz OSP Chodenice.
Auxilium jest zauważaną i cenioną organizacją. Może pochwalić się statuetką „Twardy Człowiek Roku”, którą otrzymała dwa lata temu w plebiscycie Gazety Krakowskiej na region podkarpacki. Doceniona została ponadto pani prezes Luiza Sawicka Hofstede, która została „Człowiekiem Roku”. Auxilium jest nominowana przez starostę powiatu bocheńskiego do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego - Kryształy Soli.
Więcej informacji na temat Fundacji: http://auxilium-fundacja.org.pl/

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Szkoła Aspirantów PSP jest dwuletnim policealnym studium zawodowym, przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne. Zajęcia prowadzi kompetentna kadra oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Kształcenie przebiega w dwóch systemach: stacjonarnym i zaocznym.

Po zakwalifikowaniu do szkoły słuchacze rozpoczynają tzw. szkolenie unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych. Celem tego szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia służby w straży pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i stają się kadetami. Podczas dwóch lat nauki przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają, pełniąc służbę w szkolnej Jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na terenie Nowej Huty, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Krakowa. Ponadto SA PSP jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski.

Więcej na stronie szkoły: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/