Kategoria: Sport
Opublikowano: 2013-07-22 23:40:46 przez system

Walne Zgromadzenie BKS

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Bocheński Klub Sportowy” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Bocheński Klub Sportowy” Marcin Krokosz, prezes zarządu BKS, zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków 31 lipca 2013 roku na godz. 17.30 w sali obrad Urzędu Miasta w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (lub w sali Urzędu Stanu Cywilnego).

Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia nie będzie wymaganego kworum, drugi termin został ustalony na 31 lipca 2013 roku o godz. 17.45 w sali obrad Urzędu Miasta w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (lub w sali USC).