Kategoria: Sport
Opublikowano: 2012-03-29 17:54:11 przez system

Złazisko dla Młodzieży

<html />

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków bocheński Oddział PTTK i Starostwo Powiatowe w Bochni zapraszają na V Złazisko dla Młodzieży - Jamna, Pogórze Rożnowskie.

Cel:
- uczczenie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,
- kształtowanie wrażliwości na wartości wynikające z dziedzictwa kulturowego,
- promowanie eko-postaw i turystyki pieszej górskiej.

Uczestnicy:
Młodzież szkół średnich i gimnazjum wraz z opiekunami, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje grupy.

Termin:
18 kwietnia (środa)

Zgłoszenia:
- do 13 kwietnia włącznie w siedzibie PTTK przy ul. Bernardyńskiej 10, tel. 14/ 612-27-62,
- koszt – 8 zł od uczestnika (opłata przy zgłoszeniu), opiekunowie nie wpłacają wpisowego,
- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Zasady i przebieg Złaziska:

 • za wszelkie formalności oraz bezpieczeństwo odpowiada zgłaszający,
 • dodatkowo można zamówić usługę przewodnicką na wybraną trasę (koszt usługi ponosi
  zamawiający),
 • czas przyjścia do celu Złaziska: godz. 14.00, zakończenie: ok. godz. 16.00,
 • dojazd i powrót we własnym zakresie (poszczególne szkoły lub wspólnie),
 • organizator zapewnia na miejscu Złaziska (czyli przy schronisku na Jamnej)
  · kiełbasę, chleb, ketchup, musztardę
  · herbatę
  · dyplomy dla poszczególnych szkół

 • przewidziane są konkursy z nagrodami (w jednym z konkursów wymagane będzie posiadanie legitymacji szkolnej):
  · wśród uczestników Złaziska zostanie rozlosowanych 10 nagród, należy więc zachować
  znaczek uczestnictwa,
  · puchar dla najliczniejszej grupy,
  · planowane jest zrobienie grupowego zdjęcie z napisem „Złazisko 2012”. W związku z tym każda grupa będzie musiała wykonać jedną literę lub cyfrę. Materiały i sposób wykonania dowolne, wysokość znaków: 1 metr. Gotowe litery lub cyfry grupy zabierają ze sobą na trasy,
  najpiękniejsze wykonanie zostanie nagrodzone,
  · konkurs tematyczny (Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków),
  · konkurs niespodzianka.

Propozycje tras:

 1. Szlak czerwony
  Jastrzębia kościół – Skała „Wieprzek” – Siekierczyna osada – Jamna – 7km 2.30h

 2. Szlak czerwony/niebieski/zielony
  Jastrzębia kościół – Skała „Wieprzek” – Siekierczyna osada – Bukowiec – Jamna: 11,7km – 4.20h

 3. Szlak niebieski/zielony
  Przydonica – Bukowiec wieś – Bukowiec – Jamna: 12.5km – 4.30h

 4. Szlak żółty
  Nowa Wieś – Ostryż – Jamna: 12km – 4.30h

 5. Szlak żółty
  Brzozowa – Sucha Góra – Jastrzębia Góra – Jamna: 13km – 4.30h

Można też zaplanować własną trasę. Wyboru trasy dokonują opiekunowie adekwatnie do wieku i możliwości swojej drużyny.