Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2022-10-14 22:11:32 przez Czas2012

Jak długo trzeba czekać na prawo jazdy?

Jak długo trzeba czekać na prawo jazdy? No właśnie, jeśli nie możesz się doczekać, aż wreszcie zajmiesz miejsce za kierownicą swojego auta lub poczujesz wiatr we włosach dosiadając własnego jednośladu, to podpowiadamy, jak długo może to potrwać? Jak wygląda procedura wydania prawa jazdy i ile się czeka na ten dokument w 2022 roku?

Pozytywny wynik testu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy to jeszcze za mało, aby móc legalnie poruszać się pojazdem po drogach publicznych. Aby było to możliwe, niezbędne jest odebranie fizycznego dokumentu we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Nie odbywa się to od razu po zdanym egzaminie. Przygotowanie prawa jazdy wymaga czasu, by Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych mogła taki zabezpieczony dokument wykonać i przesłać do urzędu.

Jakie procedury obowiązują przy wydaniu prawa jazdy
Szczegółowy wykaz wszystkich procedur związanych z odbiorem prawa jazdy jest opisany dokładnie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa (w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami). Znajdziemy ją w Dz.U. 2016 poz. 231. Proces ten możemy podzielić na 3 etapy:

  • Właściwy urząd powinien zostać poinformowany o pozytywnym wyniku egzaminu praktycznego na prawo jazdy konkretnej kategorii. Obowiązek ten ciąży na Ośrodku Ruchu Drogowego, w którym był przeprowadzony egzamin.

  • Dalej, osobiście w wydziale komunikacji lub poprzez profil zaufany ePUAP należy złożyć wymagane dokumenty.

  • Uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy, która według stawek określonych we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu, wynosi 100 złotych i 50 groszy. Opłatę również można wykonać osobiście lub przelewem bankowym. W przypadku przelewu, należy pobrać potwierdzenie wykonania płatności.

Składając wniosek o wydanie prawa jazdy, lepiej zawczasu upewnić się, jakie dokumenty będą wymagane przez wydział komunikacji. To w dużej mierze od tego zależy, ile się czeka na prawo jazdy. Komplet załączników składa się z:

  • wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy,

  • zdjęcie o wymiarach 35x45 mm, na którym widać naszą twarz od frontu i zajmuje ona min. 70 proc. całej powierzchni zdjęcia

  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów,

  • orzeczenia psychologicznego (dotyczy wniosków na kat. C lub wyższą)

  • pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 18 roku życia).

Dokumenty te należy złożyć osobiście w wydziale komunikacji lub poprzez platformę internetową ePUAP. Po złożeniu wniosku i przyjęciu dokumentacji przez urząd, pozostało nam czekać na odbiór prawa jazdy. Pytanie jednak, jak długo trzeba czekać?

Ile się czeka na prawo jazdy, gdy złożymy wniosek?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ dużo zależy od czynników związanych z np. obłożeniem pracy przez PWPW, która zajmuje się wytwarzaniem tych dokumentów. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że żaden urząd w kraju nie wydaje prawa jazdy od ręku. Należy być przygotowanym, że cały proces zajmie około 14 dni. Oczywiście są przypadki, gdy wydanie prawa jazdy trwa krócej, a czasami na odbiór tego dokumentu musimy poczekać jeszcze dłużej.

Warto wiedzieć, że status wydania prawa jazdy można śledzić online, na stronie pwpw.pl. Aby to sprawdzić, należy podać swoje imię, nazwisko a także nr PESEL.

W przypadku cudzoziemców, którzy chcą wymienić prawo jazdy zagraniczne na polskie, czas oczekiwania jest znacznie dłuższy. Okres ten wynosi nawet ponad 2 miesiące. Związane jest to z faktem, że przed wydaniem polskiego dokumenty, nasze urzędy muszą zweryfikować autentyczność zagranicznego dokumentu, a także potwierdzić posiadane kwalifikacje do prowadzenia pojazdów.

Prawo jazdy to nie wszystko
Po odebraniu prawa jazdy, pozostaje nam już tylko wyruszyć w drogę. Pamiętajmy jednak, by prowadzone przez nas auto posiadało ważne ubezpieczenie OC. Gdzie najszybciej kupimy polisę? Zdecydowanie poprzez Kalkulator OC online firmy Beesafe. Wystarczy podać tylko 2 informacje, tj. numer rejestracyjny pojazdu oraz datę urodzenia właściciela, aby uzyskać wiążącą wycenę polisy OC i AC. Przekonaj się sam wchodząc na www.beesafe.pl!