Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2016-01-19 13:17:03 przez system

Jak motywować pracowników?

Motywacja jest jednym z czynników, które sprawiają, że pracownik wykonuje swoje obowiązki z dokładnością i zaangażowaniem, co zaś przekłada się na efektywność jego pracy. Z kolei pracownik niewystarczająco zmotywowany wypełnia powierzone mu zadania niedbale i od niechcenia. Co więc zrobić, by skutecznie wzniecić w swoim podwładnym trwałą chęć do wykonywania zawodu?

Największe zaangażowanie na początku

Każdy, kto choć raz podjął się pracy zarobkowej, wie, że najtrudniejsze są początki. Wymagają zaznajomienia się z nową profesją, przyswojenia obowiązków, a także reguł i zasad obowiązujących w miejscu pracy. To również czas, w którym nowo zatrudniona osoba stara się wkupić w łaski szefostwa, ale i współpracowników. Od tego bowiem mają zależeć jej dalsze losy w firmie.

Z czasem wkrada się rutyna

Wszystkim tym początkowym procesom bez wątpienia towarzyszą zapał, zaangażowanie i motywacja. To właśnie w tym czasie staramy się najbardziej – by wypaść jak najlepiej, ale i możliwie jak najpełniej posiąść wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Z czasem jednak, towarzysząca nam wcześniej euforia ustępuje miejsca rutynie, będącej efektem powtarzalnego wykonywania tych samych obowiązków. I choć pracodawca powinien motywować swojego pracownika od samego początku, to właśnie w powyższej sytuacji okazuje się to najbardziej niezbędne.

Co z tą motywacją?

Powodów, dla których nie czujemy motywacji do pracy może być całe mnóstwo. Spadek zainteresowania dotychczas wykonywanymi obowiązkami, wypalenie zawodowe, poczucie braku rozwoju – to tylko niektóre z nich. Efekt jest jednak zawsze ten sam, a jedyne rozwiązanie, to próba ponownego rozbudzenia motywacji do pracy. Na tę podziałać można za pomocą bodźców zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Potrzeba nagradzania

Duże znaczenie ma motywacja zewnętrzna – ta, która opiera się głównie na nagrodach: podwyżkach, premiach, bonusach i pochwałach. Pracownik powinien otwierać się na potrzeby swoich podwładnych, zapewniając im także benefity pozapłacowe – karty sportowe, pakiety medyczne, bilety na wydarzenia kulturalne czy dofinansowanie do różnego rodzaju kursów.

Warunki do rozwoju

Istotna jest również motywacja wewnętrzna, która ma swoje źródło np. w swobodzie działania pracownika oraz poczuciu, że ma on szansę dalszego rozwoju i awansu. Niezwykle ważna jest także sama atmosfera w miejscu pracy, która sprzyja pozytywnemu nastawieniu. Pomocne okazuje się też ustalenie wspólnych celów i założeń – identyfikacja z nimi pozwala poczuć się ważną składową zespołu, bez której zamierzony plan po prostu się nie uda.

Pozytywna relacja z szefem

Pracownicy chętniej wykonują obowiązki wtedy, kiedy mogą pochwalić się dobrą relacją z własnym szefem. Odpowiednie jego nastawienie, pozbawione dystansu, nadmiernej kontroli i krytyki, znacznie ułatwia sprawę. Wypracowanie takiego podejścia, a także innych przydatnych nawyków, jest nie zawsze proste, dlatego pomocne mogą tutaj okazać się specjalne warsztaty, podczas których możliwe jest nauczenie się właściwego zarządzania zespołem. (źródło: http://www.szkolenia-semper.pl/)