Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2019-09-28 21:36:04 przez Czas2012

Lokata terminowa czy depozyt bankowy – różnice i funkcjonalność

Utożsamianie pojęć depozytu bankowego i lokaty terminowej nie jest właściwe. Jako, że są to osobne produkty warto wiedzieć na czym polegają najważniejsze różnice.

Lokata a depozyt bankowy – zasadnicze różnice
Banki w swojej działalności wyróżniają się głównie udzielaniem kredytów zarówno niewielkich - konsumpcyjnych jak i dużych – inwestycyjnych. W jaki sposób finansują tego rodzaju wydatki? To jest właśnie druga strona funkcjonowania statutowego tych instytucji finansowych. Mianowicie aby udzielać różnego rodzaju pożyczek – oczywiście oprocentowanych – konieczne jest zgromadzenie kapitału, który pokryje to zapotrzebowanie. Dlatego też prowadzenie depozytów i lokat terminowych jest w pełni uzasadnione. Oprócz środków na działalność kredytową banki potrzebują także finansów na efektywny obrót nimi na rynku kapitałowym. Tym samym zyski banków rosną. Co prawda część osiągniętych w ten sposób profitów przypada w udziale deponentom ale różnica, z resztą zdecydowanie większa, pozostaje w instytucji. Wydaje się, że tego rodzaju przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta jest nieopłacalne ale lepsze cokolwiek niż nic. Zwłaszcza, że innej bezpieczniejszej formy inwestowania na rynku nie ma a zarówno depozyty jak i lokaty zabezpieczają oszczędności przed inflacją i generują niewielki zysk.

Co to jest depozyt bankowy?
Depozyt to najprościej tłumacząc swoiste powierzenie własnych pieniędzy bankowi na czas niekreślony w umowie. Zwykle utożsamia się go z rachunkami oszczędnościowo – rozliczeniowymi, które umożliwiają bieżący obrót środkami w nich zawartymi w dowolny sposób. Istnieje ogromny wybór tego rodzaju produktów zasadniczo zróżnicowanych pod względem oprocentowania. Osiągane za ich pośrednictwem odsetki także nie są więc jednolite.

Czym więc jest lokata terminowa?
Lokata w odróżnieniu od depozytów określona jest stosownym terminem zapadalności. Najczęściej są to produkty krótkoterminowe a więc jednodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne albo roczne. Zdarzają się jednak także lokaty długoterminowe zawierane na czas powyżej jednego roku. Różnorodność lokat ma swoje odzwierciedlenie także w wysokości oprocentowania. Ze względu na dużą konkurencję na rynku banków komercyjnych instytucje te prześcigają się w atrakcyjności ofert aby przyciągnąć jak największą liczbę nowych klientów. Więcej o lokatach znajdziesz na https://www.ranking-lokat.com/.

Depozyt bankowy… czyli lokata!
Depozyt bankowy według definicji mieści w swoich ramach także lokaty terminowe ale nie tylko! Najpopularniejsze formy depozytów to:

  1. Lokata terminowa – depozyt otwierany na ściśle określony czas z konkretnym oprocentowanie. Po zakończeniu tego czasu klient otrzymuje więc zwrot kapitału wraz z naliczonymi odsetkami;

  2. Rachunek osobisty – podstawowy produkt każdego banku komercyjnego. Umożliwia dokonywanie codziennych transakcji finansowych jak przelewy czy płatności kartą. Zasadą ponadto jest brak oprocentowania a celem jest bieżący obrót środkami w sposób wirtualny;

  3. Rachunek oszczędnościowy – łączy w swojej funkcjonalności dwa powyżej zaprezentowane depozyty. Zdeponowane środki podlegają nieograniczonemu obrotowi ale są oprocentowane. Wysokość stopy procentowej jest jednak znacznie niższa niż na lokatach;

  4. Inne depozyty różniące się sposobem funkcjonowania od powyższych, można tu wymienić lokaty inwestycyjne czy też polisolokaty.

Podsumowując podjęte rozważania warto zauważyć, że lokaty są pewną formą depozytu bankowego. Pierwsze skojarzenie jednak utożsamia oba produkty i słusznie, choć ich podstawowe założenia są nieco inne. Lokaty bankowe mają narzucony z góry okres zamrożenia środków tymczasem depozyty charakteryzują się już znacznie większą wolnością. Dodatkowo kolejnym rozróżniającym czynnikiem jest oprocentowanie, którego wysokość także ma wiele do rzeczy. Korzystność natomiast jest pojęciem względnym w tym konkretnym przypadku – wszystko zależy od wymagań i indywidualnych preferencji klienta. Selekcję wyboru regulują cele do jakich prowadzony ma być dany rachunek. Warto więc wziąć je pod uwagę poszukując optymalnego dla siebie rozwiązania.