Kategoria: Twoje zdrowie
Opublikowano: 2022-10-31 09:57:03 przez Czas2012

Jakie BADANIA LABORATORYJNE warto wykonywać w przedziale wiekowym 30-50 lat?

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. Choroba wieku nie wybiera, zachęcamy by BADAĆ SIĘ REGULARNIE. Wszystkim osobom w przedziale wiekowym 30-50 lat, polecamy wykonywanie następujących profilaktycznych BADAŃ LABORATORYJNYCH:

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:
• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• profil lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)
• stężenie glukozy we krwi
• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
• poziom kreatyniny we krwi
• badanie ogólne moczu
• poziom kwasu moczowego we krwi
• krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• profil lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)
• stężenie glukozy we krwi
• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
• poziom kreatyniny we krwi
• badanie ogólne moczu
• poziom kwasu moczowego we krwi
• krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
• PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Dzięki wczesnemu wykryciu choroby, pojawia się szansa na zapobieżenie jej następstwom.

Badajmy się regularnie. Pamiętajmy, że zdrowie jest najlepszą inwestycją.

ZESPÓŁ SCM MOVEMED
www.scm-movemed.pl