Kategoria: Twoje zdrowie
Opublikowano: 2023-02-02 20:59:25 przez Czas2012

Uzależnienie – czym jest i jak sobie z nim radzić?

Uzależnienie to poważny problem, z którym boryka się niestety spora część społeczeństwa. Rodzajów uzależnienia jest bardzo wiele, a w większości przypadków osoba cierpiąca na nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który wyniszcza nie tylko ją, ale również innych w jej otoczeniu. Przyczyny są różne – kłopoty finansowe, w pracy, w domu, niska samoocena czy niezrozumienie otoczenia. Czym jest uzależnienie i jakie kroki trzeba podjąć w przypadku jego wystąpienia?

Czym jest uzależnienie?
Uzależnienie to jednostka chorobowa utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, a także i społeczne. Osoba uzależniona doznaje uszczerbków na zdrowiu psychicznym i fizycznym. Nałogowiec działa standardowo – odczuwa konieczność zdobycia jakiejś substancji bądź wykonania danej czynności, która ciągle wzrasta i wymaga pozyskiwania coraz większej ilości czasu i środków.
Jakie są rodzaje uzależnień?

Uzależnienia można podzielić przede wszystkim na fizyczne i psychiczne. Objawy pierwszych z nich to nieodparta chęć spożywania substancji, która według osoby uzależnionej pomoże jej w pozbyciu się wszystkich problemów. Po jej odstawieniu objawy nasilają się i dochodzą do nich inne. Substancje uzależniające fizycznie to m.in.:

• nikotyna,
• alkohol,
• narkotyki,
• leki.

Leczenie polega w tym przypadku na detoksykacji i podawaniu leków łagodzących skutki odstawienia substancji. Uzależnienia psychiczne cechują się z kolei wzmożoną, nabytą potrzebą zażywania danej substancji lub wykonywania określonej czynności. Niezaspokojenie tej potrzeby wywołuje poważne skutki mające naturę fizjologiczną. Właściwości uzależnienia psychicznego to:

• potrzeba zdobycia i zwiększenia ilości środka uzależniającego,
• osłabienie siły woli,
• oszukiwanie i usprawiedliwianie nałogu,
• nawracająca, ciągła potrzeba zażycia danej substancji bądź wykonania danej czynności.

Obecnie nie jest znana skuteczna metoda, która leczy w całości tego typu uzależnienie. Podstawę leczenia stanowi psychoterapia, która umożliwia wyciszenie i ograniczenie szkodliwych zachowań. Warto wspomnieć też o współuzależnieniu. Termin ten oznacza zespół cierpień i zaburzeń członków rodziny osoby dotkniętej uzależnieniem i wynika z konieczności życia w nieustannym stresie. U takich osób obserwuje się fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe zmiany podobne do tych w stanie uzależnienia. Osoby współuzależnione odczuwają:

• dojmujące cierpienie i wahania nastroju,
• poczucie niskiej wartości,
• nałogowe zachowania,
• zaburzenia psychosomatyczne.

W jaki sposób radzić sobie z uzależnieniami?
W leczeniu uzależnień pomocna jest farmakologia, opieka lekarska i terapia. Osoby uzależnione i członkowie jej rodziny mogą skorzystać z pomocy w następujących miejscach:

• poradnia,
• ośrodek dzienny,
• przychodnia,
• szpital.

W poradni można uzyskać wsparcie psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty. Sesje psychoterapeutyczne są bardzo skuteczne w kontekście poprawy stanu osoby uzależnionej. Warto pamiętać o tym, że nie każdy specjalista posiada wystarczającą wiedzę w zakresie uzależnień, dlatego należy wybrać odpowiednią osobę. Pomaga ona w przypadku odczuwania cierpienia psychicznego, trudności w funkcjonowaniu, poczucia wewnętrznego zablokowania czy trudności w rozwijaniu umiejętności związanych z emocjami oraz relacjami. W ośrodku dziennym leczone są osoby, które nie mogą być poddane leczeniu w poradni i nie wymagają stałego pobytu w szpitalu. Mają dostęp do badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, leków i wyżywienia, a także świadczeń terapeutycznych. W izbie przyjęć gwarantowana jest pomoc w trybie nagłym, natomiast do szpitala kierowani są pacjenci, którzy wymagają stałej opieki oraz obserwacji.
Odzyskaj swoje życie, zwróć się po pomoc i bądź wolna/wolny od uzależnień.

ZESPÓŁ SCM MOVEMED
www.scm-movemed.pl