Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-05-24 01:15:55 przez system

25 lat parafii św. Pawła

Rozpoczęły się uroczystości związane ze srebrnym jubileuszem parafii św. Pawła Apostoła. Wczoraj o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc. Po mszy poświęcono figurę św. Pawła Apostoła.

Jak na jubileusz parafii przystało msza miała bardzo uroczysty przebieg. Oprócz biskupa Wiktora Skworca w uroczystościach brało udział ok. 40 księży z Bochni, z parafii powiatu i tych, którzy z parafią byli związani w ubiegłych latach. Wśród licznie zgromadzonych wiernych obecne były delegacje i poczty sztandarowe szkół, zakładów pracy, obecna była delegacja górników wraz z orkiestrą oraz hutnicy. Byli przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych oraz władze miejskie i powiatowe z burmistrzem miasta Bogdanem Kosturkiewiczem oraz starostą bocheńskim Jackiem Pająkiem. Mszę uświetnił chór bocheński Pueri Cantores Sancti Nicolai. Nie zabrakło akcentów związanych z historią i specyfiką naszego miasta. Podczas ceremonii składania darów hutnicy wręczyli parafii metalowy ozdobny krzyż podczas gdy górnicy pięknie wykonaną w soli figurkę św. Pawła.
Słowa powitania oraz kwiaty skierował do Jego Ekscelencji Ryszard Rozenbajgier wraz z delegacja parafialną. Ks. proboszcz witając gościa wyrażał nie tylko słowa dziękczynienia, ale także przedstawił pokrótce obecny stan kościoła oraz wspomniał ludzi, którzy byli z nim związani w tamtych latach m.in. biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza czy ks. infułata Stanisława Wójtowicza, proboszcza jeszcze całej Bochni, który był inicjatorem budowy kościoła. "W Bogu Trójcy Jedynemu cześć i chwała za to, czego dokonuje w tej części naszego miasta — mówił proboszcz parafii [...] Ten pierwszy jubileusz ma także dodatkowe uzasadnienie - krótka ale bogata historia parafii, budujący przykład wiary znacznej jej części wierzących, aktywność świeckich skupionych w licznych grupach apostolskich i wreszcie materialny kościół, nowoczesny i w miarę już wyposażony, z malowniczym wyposażeniem, choć jeszcze niedokończony". Jego Ekscelencja zwrócił się do parafian słowami nawiązującymi do przeszłości m.in. dziękując za Jana Pawła II, który poświęcił kamień węgielny pod budowę tej świątyni oraz za wszystkich księży zaangażowanych w budowę kościoła, nie omijając jednocześnie wiernych zaangażowanych w funkcjonowanie parafii. Padły także słowa na temat tego, czym jest parafia — to przede wszystkim wspólnota ochrzczonych, którzy przede wszystkim powinni dążyć do świętości. Zachęcał parafian, by nadal starali się budować tu mocną wspólnotę wierzących. By starali się przyciągać do kościoła innych, nawiązując do życia i nauk św. Pawła. Po mszy poświęcono figurę św. Pawła, która stanęła po południowej stronie dziedzińca kościoła. Cała uroczystość zakończyła agapa, podczas której serwowano napoje i wyśmienite wypieki parafian.

Zobacz także: Ambasador od św. Pawła