Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-08-28 09:19:16 przez system

400 tys. zł dla hospicjów

Około 400 tys. złotych przekazali wierni diecezji tarnowskiej dla hospicjów stacjonarnych i domowych. Po raz pierwszy składka zebrana w Boże Ciało została przeznaczona na wsparcie placówek, które pomagają w opiece nad ciężko chorymi ludźmi. Pieniądze pomogą m.in. w zakupie sprzętu medycznego.

Stacjonarne hospicja działają w Dąbrowie Tarnowskiej i Stróżach. Natomiast hospicja domowe pomagają chorym i ich rodzinom w Tarnowie, Nowym Sączu, Dębicy, Mielcu, Bochni i Limanowej.

- Za każdą pomoc okazaną chorym w hospicjach składam pasterskie "Bóg zapłać". To wyraz naszej troski o najbardziej potrzebujących w roku obchodzonym pod hasłem "Otoczmy troską życie". Naszą powinnością jest zatroszczyć się o ludzkie ciało i jego zdrowie, dlatego hospicja potrzebują naszego wsparcia - mówi biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Największą pulę, bo 100 tys. zł przyznano dla hospicjum stacjonarnego Caritas w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki tej sumie będzie możliwe pokrycie kosztów remontu dachu. Hospicjum stacjonarne w Stróżach zwróciło się z prośbą o środki na zakup sprzętu. Na ten cel otrzyma 25 tys. zł. Taka sama suma zostanie przekazana dla hospicjum domowego w Dębicy.

Natomiast hospicja w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Mielcu i Limanowej otrzymają po 22 tys. zł. Oprócz zakupu aparatury medycznej, fundusze pomogą w sfinansowaniu zakupu samochodu, komputerów oraz dojazdów do chorych.

Łącznie do placówek, które opiekują się osobami z chorobami nowotworowymi i obłożnie chorymi trafi 260 tys. zł. Pozostała suma ze składki zostanie przekazana na późniejsze projekty.

Składka zebrana w Boże Ciało w kolejnych latach także będzie przeznaczona na działalność hospicjów.