Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-06-16 05:27:38 przez system

Apel ruchów i stowarzyszeń katolickich do Sejmu RP w sprawie ochrony życia

Członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji tarnowskiej wystosowali apel do Sejmu RP o podejmowanie działań na rzecz ochrony życia. Na ręce marszałka Bronisława Komorowskiego skierowali list, w którym proszą, by polska dyplomacja na forum Narodów Zjednoczonych, Parlamentu Europejskiego i poszczególnych państw udzielała wszelkiego potrzebnego wsparcia obronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. To także apel o podejmowanie działań chroniących życie i zdrowie dzieci poczętych metodą in vitro.

List jest efektem V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej, na którym 13 czerwca 2009 roku zgromadziło się w Tarnowie siedemset osób. Wykładom i dyskusjom towarzyszyło hasło: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne".

W homilii na zakończenie forum, biskup tarnowski Wiktor Skworc zaapelował do członków ruchów i stowarzyszeń o budowanie cywilizacji życia. "Mamy obowiązek — jako wyborcy — rozliczać wybranych przez nas reprezentantów do parlamentu, którzy powinni wiedzieć, że nawet mocą ustawy sejmowej zło nie stanie się dobrem. Mówię o tym w przededniu kolejnego starcia w sejmie w sprawie ustawy regulującej problemy biotyczne, m.in. kwestię in vitro" — podkreślił w homilii bp Skworc.

Hierarcha poprosił, aby szczególną troską otoczyć tych, których życie jest zagrożone od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także małżeństwa i rodziny, które borykają się z biedą i boją się przyjąć nowe życie. Prosił też o pomoc młodym ludziom, którym " podsuwa się propozycje życia bez odpowiedzialności, życia jako używania".

Mszę św. poprzedziły spotkania panelowe i wykłady. Gościem forum był m.in. ojciec Jacek Salij. Teolog podkreśla, że zaczynamy żyć w cywilizacji, w której zabijanie niewinnych istot, a także starszych i chorych ludzi przestaje być problemem.

Dominikanin mówił, że brak dziecka dla małżonków to bolesny problem i trzeba z dużym zrozumieniem wypowiadać się na ten temat. "Jest jednak rzeczą fatalną, gdy tęsknota za dzieckiem jest zaspakajana za pomocą środków technicznych. To urąga ludzkiej godności" — podkreślił o. Salij.

Lekarz ginekolog Monika Holerek Małecka mówiła o wartości i godności życia ludzkiego. "Przykazanie nie zabijaj dotyczy tak samo pacjenta po jak i przed urodzeniem. Niezależnie od obowiązującego ustawodawstwa dotyczy tak samo dziecka zdrowego jak i chorego, tak samo dziecka poczętego świadomie jak i w wyniku gwałtu — bo czy godzi się karać ofiarę śmiercią" — pytała prelegentka.

Historyk i polityk Marek Jurek mówił w wykładzie o potrzebie duchowej formacji człowieka. "Budować dziś opinię katolicką to stanąć po stronie mniejszości tych, którzy przeżywają wiarę i życie chrześcijańskie jako zasadniczy składnik dobra wspólnego narodu i przede wszystkim we własnym życiu traktują serio zasady katolickie. Właściwe podejście do angażowania się społecznego to nie tylko zdolność przeciwstawiania się różnych trudnościom, ale również konkretne działanie, które winno przynosić właściwe owoce służące dobru wspólnemu" — powiedział Marek Jurek.

Organizatorem V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich był Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.