Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2016-12-19 23:47:05 przez system

Dekret o zwołaniu Synodu i powołanie Komisji

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zwołuje V Synod Diecezji Tarnowskiej. 19 grudnia został w tej sprawie wydany dekret Biskupa Diecezjalnego. Biskup Tarnowski powołał także Komisję Przygotowawczą ds. V Synodu, którą tworzy 16 osób.

W dekrecie czytamy m.in.: „Synod podejmie refleksję nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa”. Będzie on przebiegał pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”. Skład Synodu oraz sposób prowadzenia prac określi właściwy regulamin, którego opracowanie Biskup Diecezjalny powierzył Komisji Przygotowawczej. Na jej czele stanął biskup Leszek Leszkiewicz, zaś samą Komisję tworzą kapłani m.in. specjaliści z zakresu prawa kanonicznego, liturgiki, misji, duszpasterstwa rodzin, młodzieży a także katechetyki. Do Komisji Przygotowawczej została także powołana jedna osoba świecka.

Zadaniem Komisji będzie przygotowanie właściwych prac synodalnych, opracowanie pomocy duszpasterskich dla wiernych, a także hymnu i logo V Synodu oraz określenie kwestii, które staną się przedmiotem obrad. Będzie także ankieta, która trafi do diecezjan - zapowiada bp Andrzej Jeż.

- Będą przygotowane ankiety do różnych grup wiekowych, społecznych, parafialnych. Każdy z diecezjan będzie mógł się wypowiedzieć. Chcemy przygotować tematykę, która później stanie się przedmiotem refleksji w dalszej części V Synodu - dodaje bp Jeż.

Czym jest Synod, jakie ma zadania? To trzeba będzie wyjaśnić diecezjom i to także jest zadanie Komisji - mówi jej członek ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. „Zadaniem Komisji, różnych instytucji a także mediów będzie uświadamianie o problemach jakie można zgłosić do Komisji, a są one ważne dla wielu parafian - dodaje.

Misja Komisji Przygotowawczej zakończy się z chwilą ukonstytuowania się Komisji Głównej Synodu w trakcie uroczystej sesji inauguracyjnej.

Skład Komisji Przygotowawczej:
1. Bp Leszek Leszkiewicz - przewodniczący
2. Ks. Marcin Baran - sekretarz pomocniczy
3. Ks. Krzysztof Bułat
4. Ks. Piotr Cebula - sekretarz
5. Ks. Krzysztof Czermak
6. Ks. Andrzej Dudek - sekretarz pomocniczy
7. Ks. Paweł Górski
8. Ks. Robert Kantor
9. Ks. Wojciech Karpiel
10. Ks. Janusz Królikowski
11. Ks. Andrzej Michalik
12. Ks. Jacek Nowak
13. Ks. Zbigniew Pietruszka
14. Ks. Bogusław Połeć
15. P. Joanna Sadowska
16. Ks. Józef Wałaszek