Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-06-16 10:48:13 przez system

Gość i świadek z Rzymu w Starym Sączu

W niedzielę 21 czerwca, w 10 rocznicę wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacji św. Kingi, uroczystej Eucharystii na błoniach starosądeckich będzie przewodniczył i wygłosi homilię Ksiądz Arcybiskup Piero Marini z Rzymu ? mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych za pontyfikatu Jana Pawła II. Abp Marini był także w Starym Sączu, 10 lat temu - w 1999 roku.

Piero Marini (ur. 13 stycznia 1942 r. w Valverde) - włoski duchowny katolicki, arcybiskup, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych.
Był jednym z najbliższych (obok Stanisława Dziwisza i Jamesa Harveya) współpracowników Jana Pawła II.
Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r., następnie rozpoczął służbę w kurii rzymskiej jako liturgista, co było zgodne z jego doktoratem w tej dziedzinie (początkowo praca w komisji do spraw realizacji reformy liturgicznej według założeń Soboru Watykańskiego II). Od 1970 r. w Św. Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pełnił tam funkcję prywatnego sekretarza prefekta kongregacji - kardynała Arturo Tabery Araoz, a od 1985 r. - funkcję podsekretarza tejże kongregacji. W międzyczasie Marini współpracował z Prefekturą Ceremonii Papieskich, jako specjalista od posoborowej liturgii. Następnie zorganizował Urząd Ceremonii Papieskich. Od 23 lutego 1987 r. do 1 października 2007 r. kierował nim jako Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych. Od 1 października 2007 r. jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresów Eucharystycznych.
W 1986 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności prałata honorowego Jego Świątobliwości oraz mianował go nadzwyczajnym protonotariuszem apostolskim.
Od 14 lutego 1998 r. biskup tytularny Martirano (święceń biskupich udzielił mu 19 marca 1998 r. papież z towarzyszeniem kardynałów Sodano i Macharskiego), a od 29 września 2003 r. arcybiskup (ad personam).
Piero Marini towarzyszył Janowi Pawłowi II przez 18 lat, przygotowywał jego pielgrzymki. Przygotował i zorganizował uroczystości żałobne i pogrzeb papieża.
Piero Marini był notariuszem na konklawe w kwietniu 2005 roku.