Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2014-10-21 00:37:24 przez system

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął kolejny rok akademicki. Podczas piątkowych uroczystości w auli Wyższego Seminarium Duchownego miał miejsce wykład inauguracyjny, immatrykulacja nowych studentów oraz wręczenie dyplomów magisterskich. W inauguracji wziął udział biskup tarnowski Andrzej Jeż oraz przedstawiciele parlamentu, władz miasta, innych wyższych uczelni, a także służb mundurowych.

Na pierwszym roku studia rozpoczyna prawie 50 osób. Większość to klerycy, ale w gronie studentów jest także 12 osób świeckich. To maturzyści, ludzie już pracujący, a nawet jedna osoba z doktoratem z informatyki.

„Grupa jest duża. Cieszymy się z tego, bo rekrutacja to dziś problem wszystkich uczelni. Mocno kładziemy nacisk na to, żeby teologia była postrzegana jako wiedza formacyjna, czyli najpierw służąca samemu studiującemu, a potem z tego rodzi się pewne zaangażowanie” - mówi ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału.

Nauka trwa pięć lat. Studenci mają wykłady m.in. z filozofii, Pisma św., historii Kościoła i teologii dogmatycznej.

Podczas inauguracji wykład „Stary Testament a chrześcijanin. Spojrzenie przez pryzmat Dzieła Łukaszowego" wygłosił ks. dr hab. Piotr Łabuda.

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII poszerza swoją ofertę edukacyjną. Od 14 lutego 2015 r. rozpoczną się zajęcia na podyplomowym studium z etyki. Nauka potrwa trzy semestry.

Studium podyplomowe z etyki przeznaczone jest dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

Do 16 stycznia podania można składać w sekretariacie WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów. Więcej informacji na www.wt.diecezja.tarnow.pl