Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2015-11-03 21:31:14 przez system

Konferencja naukowa nt. muzyki liturgicznej

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizuje konferencję naukową Gloriam Dei per musicam pronuntiare na temat muzyki liturgicznej.

Odbędzie się ona w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w dniach 6-7 listopada pod patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, z udziałem bpa Carlosa Alberto de Pincho Moreira Azevedo – Delegata Papieskiej Rady ds. Kultury.

Program konferencji naukowej
Piątek - 6 XI 2015
10.00 – Otwarcie konferencji naukowej - ks. dziekan prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski
10.15 – 11.00 – bp Carlos Alberto de Pincho Moreira Azevedo – Delegat Papieskiej Rady ds. Kultury, Aktualne oczekiwania Kościoła i wyzwania dotyczące muzyki sakralnej.
11.15 – 12.00 – ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (KUL) - Muzyka liturgiczna w obliczu postmodernizmu.
12.15 – 12.45 – ks. dr Joachim Waloszek (UO) - Teologiczne wymiary piękna muzyki liturgicznej.
13.00 – przerwa
14.00 – 14.30 – ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF (KUL) - Miejsce muzyki w liturgii (Teologia muzyki)
14.45 – 15.15 – ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII) - Inspiracje muzyczne w teologii Hansa Ursa von Baltasara.
15.30 – 16.00 – ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (UPJPII) - Źródła polskich pieśni adwentowych.

Sobota - 7 XI 2015
9.00 – 9.30 – prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (UWrocł., UO) - Kulturotwórcza rola muzyki w liturgii.
9.45 – 10.15 – dr hab. Alina Mądry (UAM) - Muzyka religijna i jej rola w kościołach i klasztorach XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej
10.30 – Podsumowanie konferencji naukowej - ks. dziekan prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski
12.00 – Uroczysta Msza św. w tarnowskiej katedrze
15.00 – Uroczysty koncert – „Modlitwa o pokój” Joseph Haydn - Missa in tempore belli (Msza na czas wojny)

Wydarzeniem muzycznym towarzyszącym konferencji będzie, zorganizowany w dniu 7 XI 2015 r., o godz. 15.00 w Bazylice Katedralnej uroczysty koncert zatytułowany „Modlitwa o pokój”, podczas którego zostanie wykonana Msza na czas wojny - Missa in tempore belli Josepha Haydna. Koncert ten oprócz wymiaru artystycznego, będzie także wyrazem jedności wszystkich jego uczestników w dążeniu do życia w pokoju i ładzie społecznym. Ponadto będzie wielką modlitwą o pokój w świecie.

Organizatorami koncertu są Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII oraz Urząd Miasta Tarnowa.