Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2008-07-13 05:51:16 przez system

Krypta Biskupów Tarnowskich prawie gotowa

W bazylice katedralnej w Tarnowie, w nawie północnej, pod dawną kaplicą św. Anny a aktualnie kaplicą Najświętszego Serca Jezusowego, trwają końcowe prace przy budowie grobowców dla biskupów tarnowskich. W podziemiach katedry spoczywają tylko dwaj pasterze Kościoła tarnowskiego: arcybiskup Jerzy Ablewicz i biskup Józef Wojtarowicz.

Wybrano istniejącą już kryptę pod nawą północną, gdzie znajdował się sarkofag ks. Andrzeja Tarły, prepozyta kolegiaty, zmarłego w 1642 roku. Po przygotowaniu krypty, pierwszy spoczął w niej bp Wojtarowicz, zmarły w 1875 roku i pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim. Odważna decyzja bpa Ablewicza o ekshumacji i przeniesieniu zwłok nastąpiła w 100-lecie śmierci bpa Wojtarowicza. W Krakowie, wieczorem w grudniu 1975 roku żegnał wielkiego i zasłużonego biskupa także kard. Karol Wojtyła. W 1990 roku, 18 lat temu, w tej samej krypcie został pochowany sam pomysłodawca krypty biskupów tarnowskich, abp Jerzy Ablewicz. Aktualnie prowadzone prace remontowo-budowlane, mające na celu ujednolicenie dwóch kamiennych sarkofagów, wzmocnienie i renowację konstrukcji krypty oraz przygotowanie kolejnych grobowców. Ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Wiktor Skworc myśli o kontynuowaniu zamiaru abpa Ablewicza i złożeniu w katedrze szczątków wszystkich pochowanych na terenie diecezji biskupów tarnowskich. - Katedra jest kościołem własnym biskupa. Kiedy nie było krypty, pasterze Kościoła tarnowskiego byli chowani w rożnych miejscach. Dlatego zastanawiamy się, czy w przyszłości ich szczątki nie powinny spocząć w bazylice katedralnej - mówi biskup Wiktor Skworc. Diecezja tarnowska została utworzona w 1783 roku. Biskup Wiktor Skworc jest piętnastym ordynariuszem w jej historii. W podziemiach bazyliki katedralnej spoczywają arcybiskup Jerzy Ablewicz i biskup Józef Wojtarowicz. Na Starym Cmentarzu są pochowani: bp Florian Janowski i bp Ignacy Łobos — grobowiec kapitulny oraz bp Józef Pukalski — podziemia kaplicy św. Józefa. Arcybiskup Leon Wałęga spoczywa przy klasztorze w Tuchowie, a bp Franciszek Lisowski na nowym cmentarzu w Tarnowie. Grób bpa Jana Stepy znajduje się w kościele św. Jozefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Biskup nominat Jan Duwall został pochowany w 1785 roku na cmentarzu klasztornym ojców bernardynów naprzeciwko wielkich drzwi kościoła i dziś nie można wskazać dokładnie miejsca jego grobu. Natomiast biskupi Tomasz Ziegler, Ferdynand Chotek, Franciszek Pisztek, Franciszek Zachariasiewcz spoczywają w innych diecezjach, do których zostali nominowani z Tarnowa. Zdaniem rzecznika biskupa tarnowskiego, ks. Jerzego Zonia, złożenie doczesnych szczątków wszystkich biskupów tarnowskich pochowanych na terenie diecezji tarnowskiej w jednej krypcie, i to w krypcie własnej katedry, byłoby wielkim znakiem łączności Pasterzy z powierzoną sobie wspólnotą i nadałoby krypcie tarnowskiej bazyliki nowego znaczenia zarówno religijnego jak i historycznego oraz kulturowego dla przyszłych pokoleń diecezjan tarnowskich. W tarnowskiej katedrze jest siedem krypt: dwie pod prezbiterium pod pomnikami Tarnowskich i Ostrogskich, jedna pod nawa główną, dwie Tarnowskich pod dawną kaplicą Rozesłania Apostołów oraz po jednej pod dawnymi kaplicami św. Krzyża i św. Anny. W krypcie Tarnowskich pod prezbiterium zachowała się trumna hetmana Jana Tarnowskiego (zm. 1561). W krypcie Ostrogskich znajdują się sarkofagi cynowe księcia Janusza (zm. 1620) i jego żony Zuzanny Sereda (zm. 1596). W krypcie pod dawną kaplicą św. Anny, w nawie północnej są dwa kamienne sarkofagi: ks. Andrzeja Tarły, prepozyta kolegiaty (zm. 1642); Józefa Grzegorza Wojtarowicza, bpa tarnowskiego (zm. 1875), którego zwłoki w 1975 r. przeniesiono z cmentarza Rakowickiego w Krakowie do Tarnowa. Jest także grobowiec z płytą granitową Jerzego Ablewicza, abpa, ordynariusza tarnowskiego (zm. 1990).

Ks. dr Jerzy Zoń