Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-11-19 07:51:12 przez system

Medal "Dei Regno Servire" za zasługi dla Diecezji Tarnowskiej

Po raz pierwszy w historii diecezji tarnowskiej, w najbliższą niedzielę 22 listopada zostaną wręczone medale za zasługi dla Diecezji Tarnowskiej. Wyróżnienie ustanowił biskup ordynariusz Wiktor Skworc. Medale będą przyznawane za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej.

Medale zostały przygotowane w trzech wersjach: medal złoty, srebrny i brązowy. Wyróżnienie może być przyznane osobom świeckim i konsekrowanym, a także instytucjom i osobom prawnym.

"Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie medalu do Biskupa Tarnowskiego może wystąpić proboszcz parafii. Podobny wniosek może przedstawić także kościelna osoba prawna, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez proboszcza parafii, w której zamieszkuje osoba fizyczna przedstawiona do odznaczenia. Medal może być przyznany również bezpośrednio z własnej inicjatywy przez Biskupa Tarnowskiego" - mówi ks. Jerzy Zoń, rzecznik biskupa.

Medale złote po raz pierwszy zostaną wręczone w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc wręczy je 5 osobom.

Projekt medalu "Dei Regno Servire" przygotował ks. Tadeusz Bukowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

Na awersie umieszczono napis "Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich". Płaszczyznę centralną medalu wypełniają okrągłe medaliony, obrazujące ewangeliczne utożsamianie się Chrystusa z bliźnimi m.in. byłem w więzieniu, byłem głodny. Pośrodku awersu wkomponowano monogram Chrystusa.

Na rewersie umieszczony jest herb Diecezji Tarnowskiej, tytuł medalu w języku łacińskim i polskim oraz herb biskupa ordynariusza Wiktora Skworca.