Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2008-09-08 08:19:41 przez system

Modlitwa i post w intencji Indii

Biskup Wiktor Skworc apeluje o modlitwę i post w intencji Kościoła w Indiach. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji taką prośbę skierował do parafii, domów zakonnych i osób indywidualnych. Niedziela 7 września była dniem solidarności oraz modlitwy o pokój i pojednanie w Indiach.

Ordynariusz tarnowski podkreśla, że jubileuszowy rok św. Pawła Apostoła powinien skłaniać do głębokiej refleksji nad zaangażowaniem w dzieło ewangelizacji, a równocześnie prowadzić do większego otwarcia na potrzeby Kościołów lokalnych w krajach misyjnych.
Zdaniem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji konieczne jest także odnawianie więzi z prześladowanymi Kościołami.

"Zabójstwa chrześcijan, palenie ich domów i kościołów to drastyczne znaki męczeństwa i cierpień Kościoła w Indiach. Zbulwersowani brakiem reakcji ze strony władz indyjskich, pragniemy wszyscy zapewnić prześladowanych o naszej duchowej łączności i solidarności, a jednocześnie otoczyć ich modlitwą" pisze w apelu do wiernych biskup Skworc.

Hierarcha ufa, że modlitwy pomogą wyprosić trwały pokój dla mieszkańców Indii, aby wyznawcy różnych religii potrafili rozwijać dialog codziennego życia, dawać świadectwo o ludzkich i duchowych wartościach oraz budować razem społeczeństwo bardziej ludzkie i braterskie. Biskup prosi wiernych o post, modlitwy w tych intencjach.

Apel Przewodniczącego Komisji EP ds. Misji Biskupa Wiktora Skworca
"Solidarni z prześladowanym Kościołem w Indiach"

Drodzy Bracia i Siostry!

Jubileuszowy rok św. Pawła Apostoła skłania nas do głębokiej refleksji nad naszym zaangażowaniem w dzieło ewangelizacji, a równocześnie prowadzi nas do większego otwarcia na potrzeby Kościołów lokalnych w krajach misyjnych. Apostoł Narodów uczy nas także gotowości do służby naszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy dźwigają krzyż prześladowań i spotykają się z nienawiścią. Konieczne jest odnawianie więzi z prześladowanymi Kościołami, gdyż w ten sposób dajemy świadectwo braterskiej miłości i jedności wszystkich wierzących w Chrystusa.
W duchu tej miłości i jedności z wielką troską patrzymy na Indie, w których nasi bracia i siostry stali się od kilku tygodni celem brutalnych, niczym nieuzasadnionych ataków. Zabójstwa chrześcijan, palenie ich domów i kościołów to drastyczne znaki męczeństwa i cierpień Kościoła w Indiach. Zbulwersowani brakiem reakcji ze strony władz indyjskich, pragniemy wszyscy zapewnić prześladowanych o naszej duchowej łączności i solidarności, a jednocześnie otoczyć ich modlitwą. Modlimy się, aby patronka dzisiejszego dnia, bł. Matka Teresa z Kalkuty, która swoją heroiczną miłością umiała objąć każdego człowieka, bez względu na jego wyznanie i status społeczny, wspierała ich w tym bolesnym doświadczeniu. Ufamy, że jej wstawiennictwo wyprosi trwały pokój dla mieszkańców Indii, aby wyznawcy różnych religii potrafili rozwijać dialog codziennego życia, dawać świadectwo o ludzkich i duchowych wartościach oraz budować razem społeczeństwo bardziej ludzkie i braterskie (por. RMis 57).

Drodzy Bracia i Siostry!

Konferencja Episkopatu Indii ogłosiła dzień 7 września b.r. dniem modlitwy i postu
w intencji chrześcijan w tym kraju. W duchu solidarności, pragnę zachęcić każdego i każdą
z Was do włączenia się w ten apel. Niech autentyczna troska o naszych braci w wierze zaowocuje darami duchowymi w ich intencji. Proszę o to wspólnoty parafialne, domy zakonne i osoby indywidualne. Na podjęcie tego dzieła z serca błogosławię

† WIKTOR SKWORC

Przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji