Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2010-01-31 01:44:48 przez system

Rocznica święceń biskupa Władysława Bobowskiego

  1. rocznica przyjęcia święceń biskupich przez biskupa Władysława Bobowskiego przypada 2 lutego. Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej osiągnął już wiek emerytalny i złożył na ręce Ojca Świętego - zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego - rezygnację z pełnionego urzędu, która została przyjęta. Diecezjanie podziękują mu za posługę w sobotę 6 lutego podczas uroczystości w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Biskup wspomina, że był to pracowity czas, podczas którego doświadczył wiele życzliwości od ludzi. "Wizytacje w parafiach, tysiące bierzmowanych, którzy przypominają mi się, że udzieliłem im tego sakramentu, to bardzo cieszy" mówi bp Bobowski. Jubilat słynie z wielkiego serca dla potrzebujących. "Wiem co to znaczy być głodnym i nie mieć się w co ubrać. Pochodzę z rodziny, gdzie były trudne warunki materialne. Nauczyłem się rozumieć ludzi potrzebujących. Łatwiej mi dostrzegać biedę" dodaje jubilat.

Biskup Władysław Bobowski urodził się w dniu 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1957 r. Pracował jako wikariusz w parafii Ryglice, był katechetą w Tarnowie (1961-1962). Podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał tytuł doktora teologii oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1969-75), był wykładowcą teologii życia wewnętrznego (1969-99).

Mianowany biskupem pomocniczym przyjął sakrę biskupią w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego 1975 r., z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup pomocniczy w czasie 35 lat posługi pełnił obowiązki wikariusza generalnego, a w zakresie tego urzędu troszczył się o stałą formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych i koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin. Pasterską troską otaczał Klub Inteligencji Katolickiej, duszpasterstwa specjalistyczne oraz biednych, uzależnionych i potrzebujących duchowego oraz materialnego wsparcia. Podejmował również wiele cennych inicjatyw i zadań; m.in. był inicjatorem organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z diecezji, zwanego "Wakacje z Bogiem". Dzięki niemu powstała i rozwinęła się Dziewczęca Służba Maryjna.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję: Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Młodzieży; vice Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, należał również do Komisji ds. Zakonnych, Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Kościół tarnowski podziękuje biskupowi Władysławowi Bobowskiemu za jego owocną posługę biskupią w sobotę 6 lutego. O godzinie 12.00, w katedrze odprawiona zostanie uroczysta Msza św. Będzie ona transmitowana przez diecezjalne Radio RDN Małopolska.

Hasło pasterskiej posługi biskupa Władysława Bobowskiego brzmi: Humanum indivinare, czyli: "To, co ludzkie przebóstwiać".