Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2009-04-23 01:46:34 przez system

Statystyki Caritas w 2008 roku - najważniejsi pozostają ludzie

Pomoc, wartą szacunkowo prawie 16,6 mln złotych, udzieliła najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji Tarnowskiej w 2008 roku. Wolontariusze i pracownicy Caritas wspierali biednych, chorych, bezdomnych, a także dzieci i młodzież.

Caritas prowadzi 8 placówek. W ubiegłym roku w Hospicjum Św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej pomocą objęto 225 osób. Siostry ze Stacji Opieki Caritas w Tarnowie miały ponad 9,5 tys. wizyt w domach chorych. W tym celu przejechały prawie 22 tys. km. W Ośrodku Opiekuńczo — Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło ponad tysiąc osób. Natomiast w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie przebywało 458 osób. Działająca przy placówce kuchnia dla ubogich wydała 55 tys. obiadów. Caritas Diecezji Tarnowskiej współfinansuje także pięć świetlic "Lumen" dla dzieci i młodzieży. W Tarnowie i Mielcu pomocą w edukacji i dożywianiem objęto 260 dzieci.

Zarząd Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie otrzymał w ubiegłym roku z akcji przekazywania 1% podatku, zbiórek statutowych, darowizn finansowych i rzeczowych oraz rozprowadzania świec wigilijnych i baranków sumę ok. 3,5 mln złotych. Pieniądze zostały wydane na prowadzone dzieła pomocowe.
Kwota ta jest wyrazem ofiarności i otwartości diecezjan na ludzi potrzebujących. Diecezjanie szczególnie hojnie wspierali zbiórki losowe dla poszkodowanych w kataklizmach w Birmie, Gruzji i na Ukrainie. Na ten cel przekazali ponad milion złotych.

  • "Próśb mamy coraz więcej. Zarząd Caritas w ubiegłym roku przekazał prawie 300 tys. złotych na pomoc w zakupie leków i sprzętu dla chorych. Dofinansowaliśmy także turnusy rehabilitacyjne. Odpowiedzieliśmy na prośby rodzin, które straciły dorobek życia w pożarach. Ponadto wsparliśmy leczenie dzieci, które przyszły na świat z wadami serca"-* mówi ks. Piotr Grzanka zastępca dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Działalność niektórych placówek Caritas jest także wspierana m.in. przez NFZ, PEFRON, Europejski Fundusz Rozwoju i samorządy. Z tego źródła, w ubiegłym roku Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała kwotę bliską 7,8 mln złotych. Ośrodki te, opiekujące się najczęściej ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi mają podpisane umowy z wymienionymi jednostkami. Prawie 1,8 miliona złotych to wartość rozprowadzonej żywności unijnej dla najuboższych mieszkańców diecezji tarnowskiej.

W parafialnych oddziałach Caritas działa ok. 4 tys., a w Szkolnych Kołach Caritas około 2,5 tys. wolontariuszy. Z danych nadesłanych z 293 oddziałów wynika, że w ubiegłym roku udzielona pomoc była warta prawie 3,5 mln złotych. W ubiegłym roku parafialne oddziały Caritas pomogły ponad 10 tys. rodzin, zorganizowały letni i zimowy wypoczynek dla 3,5 tys. dzieci i młodzieży, systematycznym dożywianiem objęto 850 najmłodszych.

W codziennej pracy i działalności Caritas najważniejsi są jednak zawsze ludzie a nie fundusze. Pieniądze są oczywiście konieczne by pomagać, ale o jakości Caritas decydują wolontariusze i pracownicy.

"Działalność Caritas diecezji tarnowskiej trudno przedstawić tylko w cyfrach. Bezcenny jest czas, siły i zdrowie, który poświęcają wolontariusze i pracownicy, aby troszczyć się o potrzebujących. W wielu parafiach każdego dnia wydane są posiłki, organizowana jest pomoc żywnościowa i materialna. Biednych przybywa, dlatego potrzeba także ludzi, którzy mogą bezinteresownie im pomagać" - dodaje ks. Piotr Grzanka.