Kategoria: Archiwum
Published at: 2008-07-13 07:21:32 przez system

Ujanowice, Ciężkowice i Tuchów - bogate w powołania

Jest już najnowsza mapa powołań. Do dekanatów diecezji tarnowskiej, najbogatszych w powołania należą: Ujanowice, Ciężkowice, Tuchów, Limanowa i Grybów. Takie są wyniki badań przeprowadzonych po raz pierwszy od kilku lat przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Ankiety wypełnili proboszczowie wszystkich 446 parafii diecezji tarnowskiej.

Z badań wynika, że na wiosnę 2008 roku do święceń kapłańskich i ślubów zakonnych przygotowywało się 560 osób pochodzących z diecezji tarnowskiej. Największa grupę (261 osób) stanowili alumni seminariów diecezjalnych. W Tarnowie kształciło się najwięcej, bo 207 alumnów; pozostałe 20% kleryków przygotowywało się do kapłaństwa w innych diecezjach, m.in. w Sosnowcu i Olsztynie. 15 alumnów jest w seminariach za granicą - większość w Stanach Zjednoczonych. Trzysta osób jest w zakonach męskich i żeńskich. 149 kobiet pochodzących z diecezji tarnowskiej przygotowuje się do złożenia ślubów wieczystych w zakonach żeńskich. Najczęściej wybierane zakony to: siostry Służebniczki Dębickie (20 kandydatek z diecezji tarnowskiej), siostry Józefitki (12 kandydatek), Służebniczki Starowiejskie (10 kandydatek) i Urszulanki Unii Rzymskiej (8 kandydatek wywodzących się z diecezji tarnowskiej). Tyle samo mężczyzn (149) przebywa w seminariach zakonnych. Najczęściej młodzi diecezjanie wybierają seminaria redemptorystów (20 kandydatów), franciszkanów (14 kandydatów) i michalitów (12 kandydatów). Impulsem do przygotowania ankiety były pojawiające się głosy o spadku ilości powołań. Jak mówi socjolog ks. Jan Banach z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii w Tarnowie, bogactwem przeprowadzonych badań jest pokazanie ilości powołań realizowanych nie tylko w diecezji, ale także poza jej granicami.- Nie tylko w seminarium w Tarnowie, ale także w kraju i za granicą w zakonach i seminariach diecezjalnych przygotowują się do przyszłej pracy duszpasterskiej osoby pochodzące z diecezji tarnowskiej. Szczegółowe wyniki badań, które są jeszcze w trakcji opracowań, mają być pomocne w organizacji pracy dzieła powołań w diecezji tarnowskiej — dodaje socjolog.