Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2015-06-18 23:42:08 przez system

Wykład biblijny w Civitas Christiana

W środę, 17 czerwca, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Bochni odbyło się kolejne w tym roku spotkanie biblijne. Poprowadził je ks. dr Marek Mierzyński - asystent stowarzyszenia.

Na początku spotkania, którego tematem była "Redakcja i przesłanie Dziejów Apostolskich", przewodnicząca Rady Oddziału stowarzyszenia - Halina Mucha - przywitała burmistrza Bochni - Stefana Kolawińskiego - oraz wszystkich przybyłych gości, m.in. Jana Balickiego (przewodniczącego Rady Miasta ), Jana Kuliga (pełnomocnika starosty bocheńskiego ds. seniorów), Barbarę Hałas (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni), Eugenię Ignacyk (koordynator Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni - zastępowała nieobecną prezes komitetu - Marię Fąfarę), Beatę Drużkowską (opiekunkę klubu "Pawełki"), Mariana Biernata, członków i sympatyków stowarzyszenia.

Ks. dr Marek Mierzyński omówił problematykę autora "Dziejów Apostolskich", a także opowiedział o źródłach i etapach ich redakcji. Ponadto wskazał przesłanie, orędzie teologiczne oraz praktyczne wnioski dotyczące życia chrześcijańskiego.

Kolejny wykład biblijny będzie miał miejsce we wrześniu br.

Foto: H. Mucha